De Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN) is een ambitieuze sportorganisatie van en voor de handboogsport. We zijn er voor iedereen die schiet met pijl en boog. De Bond stelt zich ten doel de handboogsport in al haar verschijningsvormen in Nederland te stimuleren en te bevorderen. Daarom neemt de KHSN verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van de handboogsport. In 1922 is de Nederlandsche Bond voor Handboogschutterijen opgericht, na verkrijging van het predicaat Koninklijk is de naam dit jaar gewijzigd in Koninklijke HandboogSport Nederland.

Het doel is helder: iedereen in Nederland kennis laten maken met de handboogsport, een sport die Olympisch is. Bij KHSN zijn ruim 200 verenigingen en bijna 10.000 leden aangesloten. Uiteraard kent de organisatie een bondsbestuur, bondsraad, diverse commissies, werkgroepen, projectgroepen en een professioneel bondsbureau en teams van gemotiveerde vrijwilligers die zich nationaal, regionaal en/of lokaal inzetten voor de handboogsport.

Wil jij van betekenis zijn voor mensen in de (handboog)sport en mensen raken? Dan is het Bondsvoorzit(s)terschap of bestuurslidsmaatschap bij de Koninklijke HandboogSport Nederland iets voor jou!

 

Bondsvoorzit(s)ter Bestuurslidsmaatschap
De voorzit(s)ter van Koninklijke HandboogSport Nederland is aanvoerder van een collegiaal bestuur en het gezicht van de bond. Het bestuur heeft de operationele taken gedelegeerd aan de algemeen directeur en focust op drie specifieke taken:

  • representatie van de sport en Koninklijke HandboogSport Nederland
  • strategisch sparringpartner van de directeur
  • toezichthouder op de inhoudelijk en financiĆ«le voortgang

Er wordt op afstand bestuurd met een voorwaardenscheppende rol: klankborden, toetsen en dienen aan de belangen van onze achterban. Het Bondsbestuur vergadert ongeveer eens per zes weken online of op het bondsbureau op Papendal (Arnhem). Daarnaast is er twee keer per jaar een bondsraad en is er jaarlijks een Dag van de Handboogsport. Als voorzit(s)ter ben je het boegbeeld en zijn er afzonderlijke contacten en netwerkbijeenkomsten waar je aanwezig bent.

Een bestuurslid van Koninklijke HandboogSport Nederland maakt deel uit van een collegiaal bestuur van minimaal vijf personen dat de operationele taken heeft gedelegeerd aan de algemeen directeur en focust op drie specifieke taken:

  • representatie van de sport en de KHSN
  • strategisch sparringpartner van de directeur
  • toezichthouder op de inhoudelijk en financiĆ«le voortgang

Er wordt op afstand bestuurd met een voorwaardenscheppende rol: klankborden, toetsen en dienen aan de belangen van onze achterban. Het Bondsbestuur vergadert ongeveer eens per zes weken online of op het bondsbureau op Papendal (Arnhem). Daarnaast is er twee keer per jaar een bondsraad en is er jaarlijks een Dag van de Handboogsport. Als bestuurslid richt je je op een specifiek taakgebied. Gelet op de huidige taakverdeling heeft het de voorkeur dat het nieuwe bestuurslid zich richt op zaken rond integriteit en veiligheid van de (handboog)sport.

BEKIJK DE VACATURE BEKIJK DE VACATURE