De Bondsraad stond in het teken van afscheid nemen en welkom heten. Zo werd Lex Roolvink op een passende manier – Lex heeft een hekel aan afscheid nemen – uitgeluid als voorzitter en werden Sarina van Dalen en Didier Oosterom verwelkomd als nieuwe bestuursleden. Hierover zijn ook aparte nieuwsberichten te vinden op www.handboogsport.nl.

Jaarplan 2024
De Bondsraad stelde in de vergadering het jaarplan 2024 ‘Nieuwe regie, nieuwe schutters’ vast. Doelen voor 2024 zijn onder meer het live krijgen van de nieuwe website, het verder uitbouwen van MijnHandboogsport, het beter ondersteunen van scheidsrechters en gebruik maken van de kansen die de Olympische Spelen bieden om mensen te winnen voor de handboogsport. Ook is er met nadruk inzet voor 3D, Run Archery en Archery Attack. In 2024 zal het huidige meerjarenbeleidsplan worden herijkt, zodat er een actueel plan is vanaf 2025.

Ook de begroting voor 2024 werd vastgesteld. Bestuurder financieel beleid nam de bondsraad mee in de overwegingen, kansen en bedreigingen. Waar kosten stijgen, moeten opbrengsten dat ook. Met een extra subsidie voor versterking van sportbonden is er de mogelijkheid om het bondsbureau uit te breiden in de komende jaren. De bondscontributie werd vastgesteld op 68 euro voor een seniorlid. Hierover worden verenigingen in de traditionele ledenbrief geïnformeerd. Dit staat ook het deel ‘Over KHSN – Publicaties’ apart uitgewerkt.

Contributiebedragen 2024
De Bondsraad heeft de contributiebedragen voor 2024 vastgesteld.
– Jaarcontributie leden 18 jaar en ouder: €70,50 -/- €2,50 korting = € 68,-
– Jaarcontributie leden t/m 17 jaar: €35,25 -/- €1,25 korting = € 34,-
– Jaarcontributie Vereniging: € 68,- (zelfde als senior jaarcontributie)
– Leden van 75 jaar of ouder en tevens 40 jaar of langer lid: € 10,-
Voor drie studentenverenigingen gelden – bij wijze van proef – de tarieven van de leden tot en met 17 jaar.
Je kunt per maand lid worden van KHSN. Hiertoe is een tabel opgesteld dat je vervolgens betaald voor de rest van het kalender jaar. Het jaarbedrag wordt dan naar rato bepaald. Ben je per 1 januari lid, betaal je 68 euro. Ben je per 1 april lid, betaal je 9/12e deel, etc. Verenigingen hebben op 6 december 2023 nadere informatie ontvangen hoe dat verder wordt uitgevoerd.

Persoonlijke zaken
De Bondsraad stond aan het begin van de vergadering nog stil bij het overlijden van Sjaak van Veen, onder meer voormalig voorzitter van de commissie scheidsrechters. Verder werd er afscheid genomen van Lex Roolvink door hem te onderscheiden met een gouden bondsspeld. Ook werd Lex benoemd tot lid van de continuïteitscommissie. Sarina van Dalen en Didier Oosterom werden benoemd tot bestuurslid; Rob Boumans werd herbenoemd.

Alle documenten van de Bondsraad zijn HIER te vinden.