Gerry van Rozendaal is aangesteld als sporttechnisch coördinator van de vier Regionale Talent Centra (RTC). Van Rozendaal is zelf al jaren in functie als hoofdtrainer van het RTC Limburg/Weert. Vanwege zijn gedegen kennis van schiettechniek en meerjaren opbouw van jonge sporters is hij na het vertrek van bondstrainer Thierry Maes door KHSN gevraagd de rol van coördinator richting de andere RTC’s op zich te nemen.

Van Rozendaal gaat er samen met de overige RTC hoofdtrainers voor zorgen dat onder regie van de Technische staf Papendal de sporttechnische leerlijn en het sporttechnisch jaarplan voor de jeugdige talenten in elk RTC op dezelfde manier uitgevoerd gaat worden. Het doel is om daarmee toptalenten nog beter in te kunnen laten stromen in het bondsprogramma op Papendal.