Een belangrijke oproep van de gehele sportsector aan de informateurs in Den Haag: ‘Versterk Nederland met de kracht van sport!’

Vijf thema’s die op de formatietafel liggen, raken nauw aan ons thema sport en bewegen: bestaanszekerheid, zorg, huisvesting, natuur en vestigingsklimaat. Samen met de sportsector staat de Reddingsbrigade in de startblokken om onze bijdrage aan deze en andere maatschappelijke opgaves verder uit te breiden.

Lees de volledige brief aan de informateurs hier of op sportgaatnietvanzelf.nl

#sportgaatnietvanzelf

In samenwerking met NOC*NSF, KNVB, Maatschappelijke Organisaties Sport, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Sportbedrijven Nederland en Sportkracht12.