Arnoud Strijbis is verkozen tot eerste vice-voorzitter (first vice-president) van World Archery Europe, de Europese handboogfederatie. Dit gebeurde op zaterdag 4 mei tijdens het 19e congres van World Archery Europe in het Duitse Essen, waar voorzitter Stan Stolwerk KHSN vertegenwoordigde. Tijdens dit congres werd ook de nieuwe strategie van de Europese bond vastgesteld. Naast Arnoud werden Hilda Gibson (Eng) en Darko Uidl (Kro) herkozen, en Viktorija Koval (Oek) en Maya Shalaby (Slo) verkozen tot bestuurslid.

Nieuwe strategie
Misschien wel het belangrijkste punt op de agenda was het vaststellen van de nieuwe strategie van World Archery Europe. De strategie is gebouwd op zeven pijlers: organisatie en governance, ondersteuning van nationale bonden en kader, financiën, inclusie en gelijkwaardigheid, competitie en evenementen, promotie en marketing, en duurzaamheid. Per onderwerp is er minstens één bestuurslid verantwoordelijk. Ieder jaar zal er worden gerapporteerd over de stappen die worden gezet. De nieuwe strategie erkent dat er stappen nodig zijn om de handboogsport in de toekomst aantrekkelijk te houden voor sporters en dat de drempels – zoals financiën – niet zodanig worden dat deelname onmogelijk wordt. Dit vraagt vernieuwde energie ten aanzien van de organisatie, financiën en uitstraling van de sport.

Verkiezingen
Bij de verkiezingen had algemeen directeur van KHSN Arnoud Strijbis geen tegenkandidaat voor de functie van first vice-president. De bevestiging dat de vergadering achter de kandidatuur stond, bleek wel uit de overgrote meerderheid die zijn stem gaf aan Arnoud. Bij de overige verkiezingen voor het bestuur en commissies was het soms wat spannender. Zo moesten er zeven stemrondes aan te pas komen om bestuursleden te verkiezen. Ook voor bepaalde commissies, zoals de para commissie, waren er meerdere ronden nodig.

Compound Olympisch?
Bij het congres gaf secretaris-generaal van World Archery, Tom Dielen, een toelichting op de ontwikkelingen in de handboogsport ten aanzien van bijvoorbeeld evenementen, zendtijd in de media en de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. Daarbij liet hij zien wat er op dit moment gebeurd in de voorbereidingen. Belangrijk is ook dat hij aangaf dat compound wellicht als onderdeel toch nog Olympisch kan worden in 2028 (Los Angeles). Een besluit daarover wordt verwacht in de eerste helft van 2025.

Europese toernooien
Het congres werd gehouden op de officiële trainingsdag voor het Europese Quota Toernooi, waar TeamNL hoopt individuele tickets voor de Olympische Spelen te bemachtigen. Vanaf dinsdag starten de Europese kampioenschappen.


Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kan er contact worden opgenomen met Arnoud Strijbis: (06)46133286 of arnoudstrijbis@handboogsport.nl.