Concordia Florebith heeft recent op 23 mei haar nieuwe clublokaal officieel geopend onder toeziend oog van genodigden en belangstellenden. Voorzitter Tony de Jong sprak de aanwezigen toe met een stuk geschiedenis en dank voor de totstandkoming van de nieuwe accommodatie.

Bijna 150 jaar is de Handboog Schutterij Concordia Florebith gevestigd geweest in Café Het Groene Woud en beheert door de familie van Domburg waar de vereniging is opgericht. Op de dag dat de vereniging is opgericht waren er 15 leden. Dit ledental heeft zich in de loop der jaren steeds uitgebreid en op dit moment heeft de vereniging 51 leden. De vereniging heeft zoals iedere vereniging zijn ups en downs gekend, maar steeds wist de vereniging deze te overwinnen.

Tussen oprichting en 1950 schoten de leden van Concordia Florebith op banen langs de spoorweg en in de winter stond men daar ook. Echter na enkele pijlen ging men gauw naar de overkant van het spoor om zich in het café op te warmen. In 1950 hebben de leden aan de achterkant van het café een nieuwe overdekte binnenbaan gebouwd die tot 2018 in gebruik is gebleven.

Na veel besprekingen met de Gemeente over bouwgrond is de vereniging tenslotte terecht gekomen op Sportpark Albano waar ze gedurende vijf jaar in twee verschillende noodlocaties hebben vertoefd om de handboogsport te beoefenen. Na vele inspanningen staat er nu een nieuwe accommodatie waar Concordia Florebith kan groeien. Dit alles gaat niet vanzelf en komt door de inzet van vrijwilligers en in het speciaal Ad van Domburgh die vanaf het begin af aan zijn hele ziel en zaligheid heeft aangewend om dit tot stand te brengen.