Contactinformatie

Adres:

Koninklijke HandboogSport Nederland
(Eerste etage Papendal Sport Business Center, gebouw NOC*NSF)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

KVK 40176031

Telefonie en e-mail
De KHSN is op werkdagen bereikbaar van 10 tot 16 uur. Voor en na die tijd kunt u een bericht achterlaten of een e-mail sturen.
Algemeen: (026) 48 34 700
Wedstrijdzaken: (026) 48 34 702
Email: info@handboogsport.nl

Wij vragen u vriendelijk uw vragen waar mogelijk direct te richten aan de betreffende medewerkers.

Bankgegevens

Bankrekeningnummer: ING 68.15.14.205 te Arnhem
IBAN: NL30INGB0681514205
BIC:   INGBNL2A

Contact opnemen

Koninklijke HandboogSport Nederland

Informatie

Organisatie

Bondsbestuur

Samenstelling Bondsbestuur (per 17 maart 2023)

Voorzitter (Lex Roolvink)

 • Bondsraad
 • Bestuur
 • Representatie
 • P&O
 • NOC*NSF
 • MJBP-thema’s Organisatiecultuur, Governance en Internationaal

Bestuurslid financieel beleid - penningmeester (Rob Boumans)

 • Financiën
 • Fondsenwerving
 • Shared services
 • MJBP-thema’s Organisatiecultuur, Governance en Binding & Activering

Bestuurslid Leden, Verenigingen & Opleidingen - secretaris (Henk Miltenburg)

 • Dienstverlening verenigingen en leden
 • Digitalisering
 • Scheidsrechterszaken
 • Opleidingen (m.u.v. IFAA)
 • MJBP-regie op voortgang
 • MJBP-thema’s Opleidingen, Ledenwerving en Binding & Activering

Bestuurslid Wedstrijdsport, Topsport & Marketing (Bas van den Berg)

 • Disciplines: doelschieten (outdoor, indoor, 25m1pijl en hout)
 • Maatwerkprogramma’s recurve, compound en talentontwikkeling (topsport)
 • Jeugd en talentontwikkeling
 • Evenementen
 • Communicatie en marketing
 • MJBP-thema’s Binding & Activering, Sportaanbod en Verwaarding topsport

Bestuurslid Ontwikkeling & innovatie (Jeroen Faro)

 • Disciplines: Veld, 3D en Run Archery
 • Para-handboogsport
 • Opleidingen IFAA
 • Contact IFAA
 • MJBP-thema’s Klantreis, Ledenwerving en Sportaanbod

Algemeen Directeur (Arnoud Strijbis)

 • Eerste adviseur bondsbestuur
 • Aansturing bondsbureau en technische staf
 • Secretariaatvoering bondsraad en bondsbestuur
 • Contact World Archery en World Archery Europe
 • MJBP-regie

Rooster van aftreden Bondsbestuur

Functies en nevenfuncties bestuursleden

Bondsraad

De bondsraad is het hoogste orgaan van de KHSN. De bondsraad vertegenwoordigt de leden, controleert het bestuur en stelt de strategie vast. Elk rayon vaardigt drie bondsraadsleden af: de voorzitter en twee andere bestuursleden.

Samenstelling Bondsraad (per juni 2023)
Rayon 1: Carel Deden | Thomas Dekker (vz) | Marja Kampstra
Rayon 2: Lowie Claessens | Peter Schuring (vz) | Mark van der Zwet
Rayon 3: Sarina van Dalen (vz) | Annemarie Putters | Michiel Sebregts
Rayon 4: Victor van Hooijdonk | Hennie Romonesco | Zascha Schoonewille (vz)

Rooster van aftreden Bondsraad

Rayonbesturen
Medewerkers KHSN: Bondsbureau | Technische Staf

De medewerkers van de KHSN zijn op werkdagen telefonisch in ieder geval bereikbaar van 10 tot 16 uur. Voor en na die tijd kunt u een bericht achterlaten of een e-mail sturen.
- Algemeen: (026) 48 34 700
- Wedstrijdzaken: (026) 48 34 702
- Mailadres: info@handboogsport.nl

Medewerkers KHSN
Arnoud Strijbis (algemeen directeur) - (06) 461 33 286
Willem van de Worp (programmamanager topsport) - (06) 218 30 347
Bart Sterken (wedstrijd- en competitiezaken) - (026) 483 47 02
Marina van Zon (leden- en financiële administratie) - (026) 483 47 00
Tim Buitenhuis (communicatie) - (06) 405 26 327
Lotte Eising (integriteitsmanager) - (06) 160 06 254
Jacqueline van Rozendaal (hoofdcoach) - (06) 405 64 557
Peter Elzinga (bondscoach) - (026) 483 47 00
Marcel van Apeldoorn (bondscoach) - (06) 462 04 470
Thierry Maes (bondscoach)

Journalisten kunnen contact opnemen met Arnoud Strijbis.

Internationale vertegenwoordiging

World Archery

 • Marcel van Apeldoorn (member coach committee - lid coach commissie) - (06) 462 04 470
 • Robert Erica (member judge committee - lid scheidsrechterscommissie)
 • Arnoud Strijbis (chair sustainability committee - voorzitter commissie duurzaamheid & member of board of justice & ethics)

World Archery Europe

Bij congressen van de World Archery wordt de NHB vertegenwoordigd door Arnoud Strijbis; bij congressen van IFAA door bestuurslid Jeroen Faro.

Commissies en werkgroepen

Voor de uitvoering van werkzaamheden heeft de KHSN een groot aantal commissies en werkgroepen. Heb je interesse in bepaalde thema's en/of onderwerpen en zou je deel willen uitmaken van een werkgroep of commissie, laat dit dan weten via solliciteren@handboogsport.nl.

Commissie Financiën
Rob Boumans (Bestuurder financieel beleid), Marcel van Ee (waarnemend budgethouder rayon 1), Sabrina van Dijk (budgethouder rayon 2), Trees van Heemskerk (budgethouder rayon 3). Victor van Hooijdonk (budgethouder rayon 4) en Arnoud Strijbis (directeur namens bondsbureau).

Commissie Para Archery / Aangepast Sporten
Silvia Gerrits, Reinier van Doornik, Victor van Hooijdonk en Arnoud Strijbis (namens bondsbureau)

Commissie Scheidsrechters
Quirijn Blokker, Niels Buitenhuis, Paul van Veen, Marco Veld, Agnes Vissers en Bart Sterken (namens bondsbureau)


Voor de disciplines van de KHSN zijn er specifieke commissies en werkgroepen, welke zich richten op de ontwikkeling van deze discipline. Daarbij gaat het om de volgende commissies.

Stuurgroep opleidingen
Henk Miltenburg, Jacqueline van Rozendaal, Liduina van Neerven, David Stevenhagen en Arnoud Strijbis (namens bondsbureau)
 

Toetsingscommissie opleidingen
Jasper van der Hoeven, Ger van Dalen

Docentenkorps
Liduina van Neerven, Dick Zelvelder, Myrthe Bunschoten - Huis In't Veld, Jack Colsters

Commissie Indoor / 25m1pijl

Commissie Veld

Werkgroep 3D

Commissie Run Archery

De samenstelling van deze commissies en werkgroepen wordt binnenkort toegevoegd.


Atletencommissie
Mike Schloesser, Laura van der Winkel, Sil Pater en Gijs Broeksma, ondersteund door Willem van de Worp (bondsbureau).


Commissie Evenementen
Gerrit Buitenhuis, Niels Buitenhuis (scheidsrechters) en Bart Sterken (namens bondsbureau)


Continuïteitscommissie
Gerrit Buitenhuis (2025), Paul Hulsen (2025) en Agnes Vissers (2025)

Vacatures

Bondsvoorzit(s)ter KHSN

ORGANISATIE | Koninklijke HandboogSport Nederland

De Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN) is een ambitieuze sportorganisatie van en voor de handboogsport. We zijn er voor iedereen die schiet met pijl en boog. De Bond stelt zich ten doel de handboogsport in al haar verschijningsvormen in Nederland te stimuleren en te bevorderen. Daarom neemt de KHSN verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van de handboogsport. In 1922 is de Nederlandsche Bond voor Handboogschutterijen opgericht, na verkrijging van het predicaat Koninklijk is de naam dit jaar gewijzigd in Koninklijke HandboogSport Nederland.

Het doel is helder: iedereen in Nederland kennis laten maken met de handboogsport, een sport die Olympisch is. Bij de KHSN zijn ruim 200 verenigingen en bijna 10.000 leden aangesloten. Uiteraard kent de organisatie een bondsbestuur, bondsraad, diverse commissies, werkgroepen, projectgroepen en een professioneel bondsbureau en teams van gemotiveerde vrijwilligers die zich nationaal, regionaal en/of lokaal inzetten voor de handboogsport. Wil jij iets betekenen voor mensen in de (handboog)sport en mensen raken? Dan is het Bondsvoorzit(s)terschap bij Koninklijke HandboogSport Nederland iets voor jou!

FUNCTIE | VOORZIT(S)TER
De voorzit(s)ter van Koninklijke HandboogSport Nederland is aanvoerder van een collegiaal bestuur en het gezicht van de bond. Het bestuur heeft de operationele taken gedelegeerd aan de algemeen directeur en focust op drie specifieke taken:

 • representatie van de sport en Koninklijke HandboogSport Nederland
 • strategisch sparringpartner van de directeur
 • toezichthouder op de inhoudelijk en financiële voortgang

Er wordt op afstand bestuurd met een voorwaardenscheppende rol: klankborden, toetsen en dienen aan de belangen van onze achterban. Het Bondsbestuur vergadert ongeveer eens per zes weken online of op het bondsbureau op Papendal (Arnhem). Daarnaast is er twee keer per jaar een bondsraad en is er jaarlijks een Dag van de Handboogsport. Als voorzit(s)ter ben je het boegbeeld en zijn er afzonderlijke contacten en netwerkbijeenkomsten waar je aanwezig bent.

PROFIEL
Het bestuur legt verantwoording af aan de Bondsraad. De ideale voorzit(s)ter is sociaal, gericht op samenwerken, betrokken, communicatief en enthousiast. De voorzit(s)ter:

 • is als aanvoerder het gezicht
 • beschikt over leiderschapskwaliteiten en weet anderen te inspireren
 • is een besluitvaardige teamspeler en een echte verbinder
 • beschikt bij voorkeur over ervaring als bestuurder op landelijk niveau
 • kan goed communiceren
 • is transparant en integer
 • heeft voeling met de maatschappelijke ontwikkelingen, denkt in kansen en heeft een voortvarende aanpak
 • kan commercieel denken en werken
 • heeft een maatschappelijk netwerk
 • onderschrijft het belang van een inclusieve sportbond in al haar geledingen en uitingen
 • staat garant voor een duidelijke en efficiënte rolverdeling tussen bondsraad, bestuur en bondsbureau
 • heeft affiniteit met sport, maar kan vanwege het belang van een zuiver onafhankelijk bestuurlijk perspectief op zodanige afstand staan om belangenverstrengeling te voorkomen
 • beschikt over voldoende tijd en energie
 • heeft humor en relativeringsvermogen

De benoeming vindt plaats door een besluit van de Bondsraad. De zittingstermijn bedraagt vier jaar met een mogelijkheid tot tweemaal een herverkiezing van twee jaar. De maximale voorzit(s)tersperiode bedraagt derhalve acht jaar.

Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur worden vooral vrouwen gevraagd te reageren.

AANBOD
Een leuke, prominente rol bij een Olympische sport. Het flexibel kunnen inrichten van de agenda is gewenst. De functie is onbezoldigd. Een exacte tijdsbesteding voor deze functie is niet te geven. In deze functie ben je flexibel gedurende het hele jaar actief. De primaire focus ligt op het voorbereiden en voorzit(s)ter van de Bondsraadsvergaderingen en leiden van het bestuur, het onderhouden van contacten met de bondsdirecteur en het uitvoeren van representatieve taken. De functie van voorzit(s)ter is een vrijwilligersfunctie. Onkosten worden vergoed op basis van de regeling onkostenvergoeding bestuursleden.

GEÏNTERESSEERD
Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk maandag 28 augustus 2023 aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Je kunt je inhoudelijke en procedurele vragen stellen aan Henk Miltenburg, secretaris van de Koninklijke HandboogSport Nederland: (06)53727835 of algemeen directeur Arnoud Strijbis: (06)46133286.

Reageren kan via solliciteren@handboogsport.nl.

In september zijn de gesprekken en in oktober is de voordracht aan het bestuur. Op maandag 30 oktober is de voordracht aan de bondsraad waarbij de officiële benoeming plaatsvindt bij de bondsraad op zaterdag 2 december 2023.

Bestuurslid KHSN

ORGANISATIE | Koninklijke HandboogSport Nederland

De Koninklijke HandboogSport Nederland (KHSN) is een ambitieuze sportorganisatie van en voor de handboogsport. We zijn er voor iedereen die schiet met pijl en boog. De Bond stelt zich ten doel de handboogsport in al haar verschijningsvormen in Nederland te stimuleren en te bevorderen. Daarom neemt de KHSN verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van de handboogsport. In 1922 is de Nederlandsche Bond voor Handboogschutterijen opgericht, na verkrijging van het predicaat Koninklijk is de naam dit jaar gewijzigd in Koninklijke HandboogSport Nederland.

Het doel is helder: iedereen in Nederland kennis laten maken met de handboogsport, een sport die Olympisch is. Bij KHSN zijn ruim 200 verenigingen en bijna 10.000 leden aangesloten. Uiteraard kent de organisatie een bondsbestuur, bondsraad, diverse commissies, werkgroepen, projectgroepen en een professioneel bondsbureau en teams van gemotiveerde vrijwilligers die zich nationaal, regionaal en/of lokaal inzetten voor de handboogsport.

Wil jij van betekenis zijn voor mensen in de (handboog)sport en mensen raken? Dan is het bestuurslidsmaatschap bij de Koninklijke HandboogSport Nederland iets voor jou!

FUNCTIE | LID BONDSBESTUUR
Een bestuurslid van Koninklijke HandboogSport Nederland maakt deel uit van een collegiaal bestuur van minimaal vijf personen dat de operationele taken heeft gedelegeerd aan de algemeen directeur en focust op drie specifieke taken:

 • representatie van de sport en de KHSN
 • strategisch sparringpartner van de directeur
 • toezichthouder op de inhoudelijk en financiële voortgang

Er wordt op afstand bestuurd met een voorwaardenscheppende rol: klankborden, toetsen en dienen aan de belangen van onze achterban. Het Bondsbestuur vergadert ongeveer eens per zes weken online of op het bondsbureau op Papendal (Arnhem). Daarnaast is er twee keer per jaar een bondsraad en is er jaarlijks een Dag van de Handboogsport. Als bestuurslid richt je je op een specifiek taakgebied. Gelet op de huidige taakverdeling heeft het de voorkeur dat het nieuwe bestuurslid zich richt op zaken rond integriteit en veiligheid van de (handboog)sport.

PROFIEL
Het bestuur legt verantwoording af aan de Bondsraad.
Een bestuurslid is een teamspeler en wil samen met de andere bestuursleden, medewerkers en bondsraadsleden aan de slag. Het nieuwe bestuurslid:

 • weet anderen te inspireren
 • is een verbinder
 • beschikt bij voorkeur over ervaring als bestuurder
 • heeft bij voorkeur interesse en ervaring in de thema’s integriteit en veiligheid
 • kan goed en helder communiceren
 • is transparant en integer
 • heeft voeling met de maatschappelijke ontwikkelingen, denkt in kansen en een voortvarende aanpak heeft
 • beschikking heeft over een maatschappelijk netwerk
 • onderschrijft het belang van een inclusieve sportbond in al haar geledingen en uitingen
 • heeft iets met (de handboog)sport
 • beschikt over voldoende tijd en energieheeft humor en relativeringsvermogen

De benoeming vindt plaats door een besluit van de Bondsraad. De zittingstermijn bedraagt vier jaar met een mogelijkheid tot tweemaal een herverkiezing van twee jaar. De maximale periode bedraagt derhalve acht jaar.

Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur hopen we vooral dat vrouwen reageren.

AANBOD
Een leuke rol bij een Olympische sport, bij een sportbond die vooruitstrevend is. De functie is onbezoldigd. De primaire focus ligt op het leggen van verbindingen met relevante partijen, het onderhouden van contacten met de achterban voor relevante zaken, het onderhouden van contacten met de bondsdirecteur en het uitvoeren van representatieve taken in voorkomende gevallen. De functie van bestuurslid is een vrijwilligersfunctie. Onkosten worden vergoed op basis van de regeling onkostenvergoeding bestuursleden.

GEÏNTERESSEERD
Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk maandag 28 augustus aanstaande te reageren via solliciteren@handboogsport.nl.

Je kunt je inhoudelijke en procedurele vragen stellen aan Henk Miltenburg, secretaris van de Koninklijke HandboogSport Nederland: (06)53727835 of algemeen directeur Arnoud Strijbis: (06)46133286.

In september zijn de gesprekken en in oktober is de voordracht aan het bestuur. Op maandag 30 oktober is de voordracht aan de bondsraad waarbij de officiële benoeming plaatsvindt bij de bondsraad op zaterdag 2 december 2023.

Bestuurders verenigingspanel

Het verenigingspanel bestaat uit een wisselende groep bestuurders en een medewerker van het bondsbureau die tweewekelijks samenkomt. Ze wisselen kennis en ervaringen uit over alles waar je als vereniging mee te maken kunt hebben. Denk aan ledenwerving, accommodatiebeheer, bestuurszaken of een veilig sportklimaat. En zo zijn er nog oneindig veel thema’s te benoemen, die iedereen ook zelf kan inbrengen. De resultaten worden gedeeld via de website, sociale media en/of nieuwsbrief, zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen. Want waarom zou elke vereniging het wiel opnieuw moeten uitvinden?

Voel jij je geroepen of staat jouw vereniging voor een uitdaging die je graag in het panel besproken zou zien? Stuur dan een mail naar: projecten@handboogsport.nl.

Werkgroep Handboek Handboogaccommodaties

Het boekwerk 'Normen en richtlijnen handboogaccommodaties' is dringend aan vernieuwing toe. Binnenkort willen we starten met een werkgroep die gericht dit document tegen het licht houdt en in een beperkt aantal onlinesessies komt tot een nieuw handboek. Vind jij het leuk om hier aan mee te werken, reageer dan via solliciteren@handboogsport.nl.

Veilige sport
Vertrouwenscontactpersonen KHSN

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen (VCP) actief. De VCP is binnen de sportbond of sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen en wat doen ze?

Op deze website is ook een apart gedeelte ingericht voor alles dat gaat over een veilig klimaat in de handboogsport. Kijk daarvoor op https://www.handboogsport.nl/grensoverschrijdend-gedrag/.

Klachten

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. Koninklijke HandboogSport Nederland vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of een individueel lid met een klacht bij KHSN terecht kan. KHSN hoort deze klacht met een gedegen procedure in behandeling te nemen. De procedure hiervoor is in dit document beschreven: Klachtenprocedure NHB

Wilt u een klacht indienen? Maak dan gebruik van dit klachtenformulier.

Nieuwsbrieven
Archief voorgaande jaren

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Publicaties

Bondscontributie

De Bondsraad heeft de contributie voor 2023 vastgesteld.

De contributiebedragen 2023:

Jaarcontributie leden t/m 17 jaar: €32,- -/- €2,50 korting = € 29,50
Jaarcontributie leden 18 jaar en ouder: €64,- -/- €5,- korting = € 59,00
Jaarcontributie Vereniging: € 59,00
Leden van 75 jaar of ouder en tevens 40 jaar of langer lid: € 5,-

In 2023 gelden dezelfde bedragen als de voorgaande jaren. De Bondsraad heeft besloten om een korting van 5 euro te geven en niet de inflatiecorrectie toe te passen. Zie hiervoor ook: dit nieuwsbericht van 29 juni 2022. Daarnaast zal er in de uitvoering een en ander wijzigen. Zo wordt het mogelijk om per maand lid te worden van KHSN voor de rest van het jaar. Het jaarbedrag wordt dan naar rato bepaald. Ben je per 1 januari lid, betaal je 59 euro. Ben je per 1 april lid, betaal je 9/12e deel van 59 euro, etc. Verenigingen krijgen nadere informatie hoe dat verder wordt uitgevoerd.

Met studentenverenigingen zal in een apart overleg worden bepaald op welke wijze de contributie wordt gegeven. Daarvoor worden drie specifieke studentenhandboogverenigingen benaderd.

 

 

Bondsbestuur verslagen
Beleidsplan
Statuten en reglementen

Statuten KHSN (per 16 augustus 2023)
Algemeen Reglement (per 16 augustus 2023)
Bestuurs- en directiereglement (per 16 augustus 2023)
Op http://www.isr.nl staan de reglement voor tucht, arbitrage, doping, matchfixing en seksuele intimidatie, zoals benoemd in de statuten. Deze zijn per 27 januari 2022 allemaal van kracht voor KHSN en aangesloten leden.

Privacy

Privacyverklaring NHB

Handboek Sport & Privacy (NOC*NSF)
Soms hebben verenigingen of leden vragen ten aanzien van privacy. Daarvoor heeft NOC*NSF het handboek Sport&Privacy opgesteld. Dat is te vinden via de link hierboven. Dit handboek is te gebruiken voor allerhande zaken rond privacy.

Procedures

Aanvraag prestatiespelden

Prestatiespelden dienen te worden aangevraagd door een sporter zelf. 

Heb je een score behaald die recht geeft op een of meerdere Prestatiespelden zoals World Archery-spelden of Arrowhead spelden, ga dan direct na de wedstrijd naar de scheidsrechter en neem je scorebriefjes en toon jouw bondspasDe scheidsrechter zal de scores controleren en de scorebriefjes aftekenen.

De aanvraag van een Prestatiespeld(en) gaat dan als volgt: In het onderstaande downloads overzicht staat de benodigde documenten voor de aanvraag van de prestatiespeld. Lees deze goed door. 

Tevens staat er bij de omschrijving een overzicht van alle Prestatiespelden die behaald kunnen worden. Dan vul je het aanvraagformulier in en om het eenvoudiger te maken staat er ook een invulvoorbeeld bij. Als de aanvraag compleet en juist ingevuld is, zend je het aanvraagformulier met een duidelijke kopie van alle scorebriefjes, ook van de handtekening van de scheidsrechter naar de NHB. Dit kan natuurlijk digitaal.

Let op: bij een aanvraag van Prestatiespeld(en) behaald buiten Nederland dient altijd een complete uitslag van de wedstrijd meegezonden te worden. Aanvragen van Prestatiespelden dienen uitsluitend gezonden te worden aan: prestatiespelden@handboogsport.nl

De aangevraagde Prestatiespeld(en) worden daarna zo spoedig mogelijk verzonden.

Documenten Prestatiespelden

Aanvraagformulier Nederlandse Records

Een record schieten is een prestatie, een feest. En natuurlijk willen we graag dat records zo goed als mogelijk worden geregistreerd. Schiet je een record, vraag het dan zo snel mogelijk aan via dit formulier:

Aanvraagformulier Nederlandse Records

Klachtenprocedure

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. KHSN vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of individuele sporter met een klacht bij de bond terecht kan en dat de bond deze klacht met een gedegen procedure in behandeling neemt.  De procedure hiervoor is in het onderstaande document beschreven.

Klachtenprocedure

Klachtenformulier

Tuchtrecht

KHSN is voor tuchtrecht aangesloten bij het ISR. Via http://www.isr.nl kunnen meldingen worden gedaan in geval van tuchtrecht. Dit kan ook via het bondsbureau. Ook voor arbitrage, doping, matchfixing en seksuele intimidatie is KHSN bij het ISR aangesloten.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Vertrouwenscontactpersoon
Classificatieprocedure