Contactinformatie

Adres:

Nederlandse Handboog Bond
(Eerste etage Papendal Sport Business Center, gebouw NOC*NSF)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

KVK 40176031

Algemeen telefoon: +31 (0)26-48 34 700 (van 10 tot 16 uur)
Email: info@handboogsport.nl

Wij vragen u vriendelijk uw vragen waar mogelijk direct te richten aan de betreffende medewerkers. Voor directe contactgegevens van de diverse afdelingen, zie informatie bureaumedewerkers.

Bankgegevens

Bankrekeningnummer: ING 68.15.14.205 te Arnhem
IBAN: NL30INGB0681514205
BIC:   INGBNL2A

Contact opnemen

Contact handboogbond.nl

5 + 10 =

Informatie

Organisatie

Bestuur

Samenstelling Bestuur

Voorzitter (Lex Roolvink)

 • Bondsraad
 • Bestuur
 • Representatie
 • P&O
 • NOC*NSF
 • MJBP-thema’s Organisatiecultuur, Governance en Internationaal

Mail: voorzitter@handboogsport.nl

Bestuurslid financieel beleid - penningmeester (Rob Boumans)

 • Financiën
 • Fondsenwerving
 • Shared services
 • MJBP-thema’s Organisatiecultuur, Governance en Binding & Activering

Mail: penningmeester@handboogsport.nl

Bestuurslid Leden, verenigingen & opleidingen - secretaris (Henk Miltenburg)

 • Dienstverlening verenigingen en leden
 • Opleidingen
 • MJBP-regie op voortgang
 • MJBP-thema’s Opleidingen, Ledenwerving en Binding & Activering

Mail:  secretaris@handboogsport.nl

Bestuursbeleid Wedstrijdsport & Marketing (Bas van den Berg)

 • Disciplines: doelschieten (outdoor, indoor, 25m1pijl en hout)
 • Evenementen
 • Communicatie en marketing
 • MJBP-thema’s Ledenwerving, Binding & Activering en Sportaanbod

Mail:  wedstrijdsport@handboogsport.nl

Bestuurslid Ontwikkeling & innovatie (Jeroen Faro)

 • Disciplines: Veld, 3D en Run Archery
 • Para-handboogsport
 • Contact IFAA
 • MJBP-thema’s Klantreis, Ledenwerving en Sportaanbod

Mail:  breedtesport@handboogsport.nl

Bestuurslid Topsport & Talentontwikkeling (Honzik Pavel)

 • Maatwerkprogramma’s recurve, compound en talentontwikkeling
 • Jeugd
 • Scheidsrechterszaken
 • Digitalisering
 • MJBP-thema’s: Verwaarding topsport, Opleidingen en Sportaanbod

Mail: topsport@handboogsport.nl

Algemeen Directeur (Arnoud Strijbis)

 • Eerste adviseur bondsbestuur
 • Aansturing bondsbureau en technische staf
 • Secretariaatsvoering bondsraad en bondsbestuur
 • Contact/NHB-vertegenwoordiger World Archery en World Archery Europe
 • MJBP-regie

Mail: arnoudstrijbis@handboogsport.nl

Rooster van aftreden NHB bestuursleden

Bondsraad

De bondsraad is het hoogste orgaan van de NHB. De bondsraad vertegenwoordigt de leden en controleert het bestuur. Elk rayon vaardigt drie bondsraadsleden af: twee bestuursleden en een onafhankelijk bondsraadslid.

Samenstelling Bondsraad
Rayon 1: Thomas Dekker | Herman Jansen | Marja Kampstra
Rayon 2: Ad Fioole | Tony de Jong | Robert Jan Merkx
Rayon 3: Christina Adamidis | Sarina van Dalen | Annemarie Putters
Rayon 4: Victor van Hooijdonk | Bas Schloesser | Zascha Schoonewille

Medewerkers NHB

Arnoud Strijbis (algemeen directeur) - (06) 461 33 286
Willem van de Worp (programmamanager topsport) - (06) 218 30 347
Bart Sterken (wedstrijd- en competitiezaken) - (026) 483 47 02
Marina van Zon (leden- en financiële administratie) - (026) 483 47 01
Ismael Caspers (marketing en communicatie) - (06) 213 35 405
Ron van der Hoff (bondscoach) - (06) 502 17 200
Jacqueline van Rozendaal (assistent-bondscoach) - (06) 405 64 557
Emiel Custers (assistent-bondscoach) - (06) 407 84 598
Peter Elzinga (assistent-bondscoach) - (026) 483 47 00 
Marcel van Apeldoorn (bondscoach compound) - (06) 462 04 470

Journalisten kunnen contact opnemen met Arnoud Strijbis

Vertrouwenscontactpersonen NHB

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen  (VCP) actief. De VCP is binnen de sportbond of sportvereniging het 1e aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Vertrouwenscontactpersoon NHB

Klachtenmeldpunt NHB

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. De NHB vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of individuele sporter met een klacht bij de bond terecht kan en dat de bond deze klacht met een gedegen procedure in behandeling neemt.  De procedure hiervoor is in het onderstaande document beschreven. 

Klachtenprocedure NHB

Klachtenformulier

Vacature

Gezocht: Bestuursleden Rayon 2

Bestuursleden Rayon 2 gezocht

Door vertrek van een aantal personen komt er een drietal vacatures vrij in het Rayonbestuur van Rayon 2.
-Voorzitter
-Secretaris
-Budgethouder

Voorzitter Ad Fioole schrijft hierover het volgende:

“Naast dat ik zelf al heb aangegeven en rondgestuurd omstreeks mei 2020 dat ik er aan het einde van het jaar 2020 mee stop als voorzitter zijn er nog twee openstaande vacatures. Het gaat om de vacature van secretaris en die van budgethouder. Nancy Timmer, onze huidige secretaris, heeft aangegeven vanwege privé omstandigheden per direct met haar taken als secretaris te willen stoppen. Jan Hofman, onze huidige budgethouder is verhuisd naar Noord-Holland en heeft daardoor aangegeven na 10 jaar te moeten stoppen. Het bestuur is dus er direct op zoek naar een aantal kandidaten die de vrijgekomen posities in het rayonbestuur willen komen invullen en kunnen zich via de email aanmelden. “

Voor meer informatie neem contact op met Voorzitter Rayon 2 Ad Fioole adfioole143@gmail.com
of neem contact op met directeur
arnoudstrijbis@handboogsport.nl

Gezocht: beheerder Nationale Ranglijst

Profielschets vrijwilliger Nationale Ranglijst

Sinds 2014 onderhoudt de Nederlandse Handboogbond de Nationale Ranglijst Outdoor.

Deze ranglijst is in het leven geroepen om meer samenhang te brengen tussen de diverse nationale A-Status outdoor wedstrijden. Tijdens het outdoor seizoen wordt elke maandag een nieuwe actuele ranglijst gepubliceerd.

Door een overzicht te maken van alle deelnemers aan deze wedstrijden, krijgen deze wedstrijden voor de individuele sporters meer waarde en tellen ze mee in het overall klassement. Tevens gaat deze lijst in de toekomst gebruikt worden om sporters uit te nodigen deel te nemen aan selectiewedstrijden voor de internationale toernooien.
Voor het bijhouden en verder doorontwikkelen van deze ranglijst is de NHB op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger.

Taken:

 • Pro-actief volgen van nationale A-status outdoor wedstrijden en uitslagen;
 • Pro-actief volgen van internationale outdoor wedstrijden en uitslagen waaraan sporters onder auspiciën van de Nederlandse Handboogbond aan deelnemen;
 • Accuraat en adequaat verwerken van uitslagen in het online score programma;
 • Doorontwikkelen van het nationale ranglijst programma; en
 • Introduceren van nieuwe nationale ranglijst concepten (bv: indoor).

Persoonlijke eigenschappen en competenties:

 • Affiniteit met de Nederlandse wedstrijd handboogsport(er);
 • Accuratesse en zorgvuldigheid in het verwerken van uitslagen;
 • Vergevorderde kennis van het programmeren in PHP en MySQL;
 • Proactief en creatief in het formuleren van nieuwe concepten; en
 • Communicatief vaardig richting werknemers NHB en verenigingen.

Omdat de ranglijst elke maandag wordt gepubliceerd, wordt verwacht dat je de werkzaamheden in het weekend of op maandag uitvoert. Je kunt deze werkzaamheden - in principe - vanaf elke locatie verrichten. Voor het verrichten van deze werkzaamheden is een beperkte vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Bezit je deze eigenschappen? En lijkt het je leuk om op deze manier positief bij te dragen aan het verder ontwikkelen van de handboogsport in Nederland?

Voor meer informatie neem contact op met assistent-bondscoach emielcusters@handboogsport.nl
Direct ‘solliciteren’? Neem dan contact op met directeur
arnoudstrijbis@handboogsport.nl

Nieuwsbrieven
2020

Publicaties

Contributie 2020/2021

De Bondsraad heeft de contributie voor 2021 vastgesteld, en deze blijft gelijk aan de contributie van 2020.

De contributiebedragen 2020/2021:

Jaarcontributie leden t/m 17 jaar € 29,50
Jaarcontributie leden 18 jaar en ouder € 59,00
Jaarcontributie Vereniging € 59,00
Leden van 75 jaar of ouder en tevens 40 jaar of langer lid € 5,-

Na 1 juli worden de bedragen voor nieuwe aanmeldingen gehalveerd.

 

Bondsbestuur verslagen
Statuten
Privacy verklaring

Procedures

Aanvraag prestatiespelden

De procedure voor het aanvragen van Prestatiespelden is gewijzigdDe aanvraag voor een Prestatiespeld dient voortaan door de sporter zelf gedaan te worden.

Heb je een score behaald die recht geeft op één of meerdere Prestatiespelden zoals FITA spelden of Arrowhead spelden, ga dan direct na de wedstrijd naar de scheidsrechter en neem je scorebriefjes en NHB-lidmaatschappasje mee. De scheidsrechter zal de scores controleren en de scorebriefjes aftekenen, daarna geeft de scheidsrechter de scorebriefjes en je NHB-lidmaatschappasje aan je terug.

De aanvraag van een Prestatiespeld(en) gaat dan als volgt: In het onderstaande downloads overzicht staat de benodigde documenten voor de aanvraag van de prestatiespeld. Lees deze goed door. 

Tevens staat er bij de omschrijving een overzicht van alle Prestatiespelden die behaald kunnen worden. Dan vul je het aanvraagformulier in en om het eenvoudiger te maken staat er ook een invulvoorbeeld bij. Als de aanvraag compleet en juist ingevuld is, zend je het aanvraagformulier met een duidelijke kopie van alle scorebriefjes, ook van de handtekening van de scheidsrechter naar de NHB.

Let op: bij een aanvraag van Prestatiespeld(en) behaald buiten Nederland dient altijd een complete uitslag van de wedstrijd meegezonden te worden. Aanvragen van Prestatiespelden dienen uitsluitend gezonden te worden aan: prestatiespelden@handboogsport.nl

De aangevraagde Prestatiespeld(en) worden daarna zo spoedig mogelijk verzonden.

Documenten Prestatiespelden

Aanvraagformulier Nederlandse Records

Een record schieten is een prestatie, een feest. En natuurlijk willen we graag dat records zo goed als mogelijk worden geregistreerd. Schiet je een record, vraag het dan zo snel mogelijk aan via dit formulier:

Aanvraagformulier Nederlandse Records

Klachtenprocedure

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. De NHB vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of individuele sporter met een klacht bij de bond terecht kan en dat de bond deze klacht met een gedegen procedure in behandeling neemt.  De procedure hiervoor is in het onderstaande document beschreven.

Klachtenprocedure

Klachtenformulier

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Vertrouwenscontactpersoon
Classificatieprocedure