Contactinformatie

Adres:

Nederlandse Handboog Bond
(Eerste etage Papendal Sport Business Center, gebouw NOC*NSF)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

KVK 40176031

Algemeen telefoon: +31 (0)26-48 34 700 (van 10 tot 16 uur)
Email: info@handboogsport.nl

Wij vragen u vriendelijk uw vragen waar mogelijk direct te richten aan de betreffende medewerkers. Voor directe contactgegevens van de diverse afdelingen, zie informatie bureaumedewerkers.

Bankgegevens

Bankrekeningnummer: ING 68.15.14.205 te Arnhem
IBAN: NL30INGB0681514205
BIC:   INGBNL2A

Contact opnemen

Contact Nederlandse Handboogbond

6 + 11 =

Informatie

Organisatie

Bestuur

Samenstelling Bestuur

Voorzitter (Lex Roolvink)

 • Bondsraad
 • Bestuur
 • Representatie
 • P&O
 • NOC*NSF
 • MJBP-thema’s Organisatiecultuur, Governance en Internationaal

Mail: voorzitter@handboogsport.nl

Bestuurslid financieel beleid - penningmeester (Rob Boumans)

 • Financiën
 • Fondsenwerving
 • Shared services
 • MJBP-thema’s Organisatiecultuur, Governance en Binding & Activering

Mail: penningmeester@handboogsport.nl

Bestuurslid Leden, verenigingen & opleidingen - secretaris (Henk Miltenburg)

 • Dienstverlening verenigingen en leden
 • Opleidingen
 • MJBP-regie op voortgang
 • MJBP-thema’s Opleidingen, Ledenwerving en Binding & Activering

Mail:  secretaris@handboogsport.nl

Bestuurslid Wedstrijdsport & Marketing (Bas van den Berg)

 • Disciplines: doelschieten (outdoor, indoor, 25m1pijl en hout)
 • Evenementen
 • Communicatie en marketing
 • MJBP-thema’s Ledenwerving, Binding & Activering en Sportaanbod

Mail:  wedstrijdsport@handboogsport.nl

Bestuurslid Ontwikkeling & innovatie (Jeroen Faro)

 • Disciplines: Veld, 3D en Run Archery
 • Para-handboogsport
 • Contact IFAA
 • MJBP-thema’s Klantreis, Ledenwerving en Sportaanbod

Mail:  breedtesport@handboogsport.nl

Bestuurslid Topsport & Talentontwikkeling (Honzik Pavel)

 • Maatwerkprogramma’s recurve, compound en talentontwikkeling
 • Jeugd
 • Scheidsrechterszaken
 • Digitalisering
 • MJBP-thema’s: Verwaarding topsport, Opleidingen en Sportaanbod

Mail: topsport@handboogsport.nl

Algemeen Directeur (Arnoud Strijbis)

 • Eerste adviseur bondsbestuur
 • Aansturing bondsbureau en technische staf
 • Secretariaatsvoering bondsraad en bondsbestuur
 • Contact/NHB-vertegenwoordiger World Archery en World Archery Europe
 • MJBP-regie

Mail: arnoudstrijbis@handboogsport.nl

 

Rooster van aftreden NHB bestuursleden

Bondsraad

De bondsraad is het hoogste orgaan van de NHB. De bondsraad vertegenwoordigt de leden en controleert het bestuur. Elk rayon vaardigt drie bondsraadsleden af: twee bestuursleden en een onafhankelijk bondsraadslid.

Samenstelling Bondsraad (per september 2021)
Rayon 1: Carel Deden | Thomas Dekker | Marja Kampstra
Rayon 2: Peter Schuring | Tony de Jong | Robert Jan Merkx
Rayon 3: Christina Adamidis | Sarina van Dalen | Annemarie Putters
Rayon 4: Victor van Hooijdonk | Bas Schloesser | Zascha Schoonewille

Rayonbesturen
Medewerkers NHB

Arnoud Strijbis (algemeen directeur) - (06) 461 33 286
Willem van de Worp (programmamanager topsport) - (06) 218 30 347
Bart Sterken (wedstrijd- en competitiezaken) - (026) 483 47 02
José Bruntink  (leden- en financiële administratie) - (026) 483 47 01 tijdelijke vervanging van Marina van Zon
Gino Knies (marketing en communicatie) 
Sabine Brok (projectleider) - (06) 213 35 405
Ron van der Hoff (bondscoach) - (06) 502 17 200
Jacqueline van Rozendaal (assistent-bondscoach) - (06) 405 64 557
Peter Elzinga (assistent-bondscoach) - (026) 483 47 00
Marcel van Apeldoorn (bondscoach compound) - (06) 462 04 470

Journalisten kunnen contact opnemen met Arnoud Strijbis

Vertrouwenscontactpersonen NHB

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen  (VCP) actief. De VCP is binnen de sportbond of sportvereniging het 1e aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Vertrouwenscontactpersoon NHB

Klachtenmeldpunt NHB

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. De NHB vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of individuele sporter met een klacht bij de bond terecht kan en dat de bond deze klacht met een gedegen procedure in behandeling neemt.  De procedure hiervoor is in het onderstaande document beschreven. 

Klachtenprocedure NHB

Klachtenformulier

Vacature

Gezocht: Discipline Coördinatoren - Indoor, Outdoor, 3D voor Rayon3

Binnen het rayonbestuur zijn er diverse disciplines: Indoor, 25m1p, Outdoor, Veld en 3D.
Discipline coördinatoren organiseren als operationele taak de rayonwedstrijden/-
kampioenschappen. Voor de 25m 1pijl is de NHB beker op rayonniveau ook de verantwoordelijkheid
van de betreffende portefeuillehouder.

De rayondiscipline coördinator Outdoor, Veld en 3D hebben mede de taak hun discipline binnen het
rayon te bevorderen en kunnen samen met een regio of een individuele vereniging een activiteit
ontplooien of deze als gevraagd, ondersteunen, en eventueel als evenement voor het totale rayon
presenteren.De discipline coördinatoren werken samen met de 4 regiowedstrijdleiders en met de overige
discipline coördinatoren van rayon 1, 2 en 4.

Wat zoeken wij?
Een disciplinecoördinator Indoor, Outdoor en 3D.

Wat zijn onze wensen:
• Op de hoogte zijn van het reglement wat voor die discipline van toepassing is.
• Op de hoogte zijn van de lopende zaken binnen de NHB.
• Bekendheid met de computer, er wordt veel overlegd via de mail.
• Contactuele en communicatieve eigenschappen veelal voor (informeel) overleg met sporters.
• Organisatorische eigenschappen.
• Werken in teamverband en samenwerking met overige disciplines en andere Rayons.
• Aanstelling voor telkens twee jaar, na weer opnieuw te zijn gekozen.

Aantal vergaderingen en tijdsbesteding:
Twee maal per jaar bestuursvergadering rayon 3.
Twee maal per jaar rayonvergadering.
Maximaal vier maal per jaar DC vergadering, i.v.m. moderne communicatiemiddelen kan dit minder
zijn.

Tijdsbesteding gemiddeld per week: 2 uur met piek Rayonkampioenschap (15 uur in totaal) voor
Indoor.

Voor meer informatie neem contact op met de Voorzitter van Rayon 3 ,Sarina van Dalen, door een mail te sturen naar sarina.aandemeet@gmail.com of neem contact op met bondsdirecteur Arnoud Strijbis via arnoudstrijbis@handboogsport.nl

Gezocht: Bestuurslid Rayon 2

Secretaris Rayon 2 gezocht

Nu er een nieuwe voorzitter en een nieuwe budgethouder zijn gevonden, is er bij rayon 2 nog één openstaande vacature: secretaris. De secretaris zorgt voor de verspreiding van documenten voor rayon- en bestuursvergaderingen. Ook is de secretaris verantwoordelijk voor de Facebookpagina van rayon 2. Nu er met regelmaat online wordt vergaderd, is de tijdbesteding voor een secretaris beperkter dan voorheen.

Voor meer informatie neem contact op met Voorzitter Rayon 2 Peter Schuring via peter@schuringen.nl of  met directeur arnoudstrijbis@handboogsport.nl

Gezocht: Bestuurders verenigingspanel

Frisse blik gezocht: bestuurders voor het verenigingspanel

Het verenigingspanel bestaat uit een wisselende groep bestuurders en een medewerker van het bondsbureau die tweewekelijks samenkomt. Ze wisselen kennis en ervaringen uit over thema’s omtrent verenigingsmanagement. Denk aan ledenwerving, accommodatiebeheer, bestuurszaken of een veilig sportklimaat.  En zo zijn er nog oneindig veel thema’s te benoemen, die iedereen ook zelf kan inbrengen. De resultaten worden gedeeld via de website, sociale media en/of nieuwsbrief, zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen. Want waarom zou elke vereniging het wiel opnieuw moeten uitvinden?

Voor het volgende thema (datum bijeenkomst nog nader te bepalen) zoeken we bestuurders die in gesprek willen gaan over ‘transities’ in de handboogsport. Denk hierbij aan het behouden van jeugdleden, de stap van trainingen en clubwedstrijden naar competities, en meer.


Voel jij je geroepen of staat jouw vereniging voor een uitdaging die je graag in het panel besproken zou zien? Stuur dan een mail naar: projecten@handboogsport.nl

 
Nieuwsbrieven
2020

Publicaties

Contributie 2021

De Bondsraad heeft de contributie voor 2021 vastgesteld, en deze blijft gelijk aan de contributie van 2020.

De contributiebedragen 2021:

Jaarcontributie leden t/m 17 jaar € 29,50
Jaarcontributie leden 18 jaar en ouder € 59,00
Jaarcontributie Vereniging € 59,00
Leden van 75 jaar of ouder en tevens 40 jaar of langer lid € 5,-

Na 1 juli worden de bedragen voor nieuwe aanmeldingen gehalveerd.

 

Bondsbestuur verslagen
Statuten
Privacy verklaring

Procedures

Aanvraag prestatiespelden

Prestatiespelden dienen te worden aangevraagd door een sporter zelf. 

Heb je een score behaald die recht geeft op een of meerdere Prestatiespelden zoals FITA-spelden of Arrowhead spelden, ga dan direct na de wedstrijd naar de scheidsrechter en neem je scorebriefjes en toon jouw NHB-pasDe scheidsrechter zal de scores controleren en de scorebriefjes aftekenen.

De aanvraag van een Prestatiespeld(en) gaat dan als volgt: In het onderstaande downloads overzicht staat de benodigde documenten voor de aanvraag van de prestatiespeld. Lees deze goed door. 

Tevens staat er bij de omschrijving een overzicht van alle Prestatiespelden die behaald kunnen worden. Dan vul je het aanvraagformulier in en om het eenvoudiger te maken staat er ook een invulvoorbeeld bij. Als de aanvraag compleet en juist ingevuld is, zend je het aanvraagformulier met een duidelijke kopie van alle scorebriefjes, ook van de handtekening van de scheidsrechter naar de NHB. Dit kan natuurlijk digitaal.

Let op: bij een aanvraag van Prestatiespeld(en) behaald buiten Nederland dient altijd een complete uitslag van de wedstrijd meegezonden te worden. Aanvragen van Prestatiespelden dienen uitsluitend gezonden te worden aan: prestatiespelden@handboogsport.nl

De aangevraagde Prestatiespeld(en) worden daarna zo spoedig mogelijk verzonden.

Documenten Prestatiespelden

Aanvraagformulier Nederlandse Records

Een record schieten is een prestatie, een feest. En natuurlijk willen we graag dat records zo goed als mogelijk worden geregistreerd. Schiet je een record, vraag het dan zo snel mogelijk aan via dit formulier:

Aanvraagformulier Nederlandse Records

Klachtenprocedure

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. De NHB vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of individuele sporter met een klacht bij de bond terecht kan en dat de bond deze klacht met een gedegen procedure in behandeling neemt.  De procedure hiervoor is in het onderstaande document beschreven.

Klachtenprocedure

Klachtenformulier

Tuchtrecht
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Vertrouwenscontactpersoon
Classificatieprocedure