Contactinformatie

Adres:

Nederlandse Handboog Bond
(Eerste etage Papendal Sport Business Center, gebouw NOC*NSF)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

KVK 40176031

Telefonie en e-mail
De NHB is op werkdagen bereikbaar van 10 tot 16 uur. Voor en na die tijd kunt u een bericht achterlaten of een e-mail sturen.
Algemeen: (026) 48 34 700
Wedstrijdzaken: (026) 48 34 702
Email: info@handboogsport.nl

Wij vragen u vriendelijk uw vragen waar mogelijk direct te richten aan de betreffende medewerkers.

Bankgegevens

Bankrekeningnummer: ING 68.15.14.205 te Arnhem
IBAN: NL30INGB0681514205
BIC:   INGBNL2A

Contact opnemen

Contact Nederlandse Handboogbond

Informatie

Organisatie

Bondsbestuur

Samenstelling Bondsraad (per 13 december 2020)

Voorzitter (Lex Roolvink)

 • Bondsraad
 • Bestuur
 • Representatie
 • P&O
 • NOC*NSF
 • MJBP-thema’s Organisatiecultuur, Governance en Internationaal

Bestuurslid financieel beleid - penningmeester (Rob Boumans)

 • Financiën
 • Fondsenwerving
 • Shared services
 • MJBP-thema’s Organisatiecultuur, Governance en Binding & Activering

Bestuurslid Leden & verenigingen - secretaris (Henk Miltenburg)

 • Dienstverlening verenigingen en leden
 • Scheidsrechterszaken
 • Opleidingen (bestuurlijk kader)
 • MJBP-regie op voortgang
 • MJBP-thema’s Opleidingen, Ledenwerving en Binding & Activering

Bestuurslid Wedstrijdsport & Marketing (Bas van den Berg)

 • Disciplines: doelschieten (outdoor, indoor, 25m1pijl en hout)
 • Evenementen
 • Communicatie en marketing
 • MJBP-thema’s Ledenwerving, Binding & Activering en Sportaanbod

Bestuurslid Ontwikkeling & innovatie (Jeroen Faro)

 • Disciplines: Veld, 3D en Run Archery
 • Para-handboogsport
 • Contact IFAA
 • MJBP-thema’s Klantreis, Ledenwerving en Sportaanbod

Bestuurslid Topsport & Talentontwikkeling & Opleidingen (Honzik Pavel)

 • Maatwerkprogramma’s recurve, compound en talentontwikkeling
 • Jeugd
 • Scheidsrechterszaken
 • Opleidingen technisch kader
 • Digitalisering
 • MJBP-thema’s: Verwaarding topsport, Opleidingen en Sportaanbod

Algemeen Directeur (Arnoud Strijbis)

 • Eerste adviseur bondsbestuur
 • Aansturing bondsbureau en technische staf
 • Secretariaatvoering bondsraad en bondsbestuur
 • Contact World Archery en World Archery Europe
 • MJBP-regie

Rooster van aftreden Bondsbestuur

Functies en nevenfuncties bestuursleden

Bondsraad

De bondsraad is het hoogste orgaan van de NHB. De bondsraad vertegenwoordigt de leden, controleert het bestuur en stelt de strategie vast. Elk rayon vaardigt drie bondsraadsleden af: de voorzitter en twee andere bestuursleden.

Samenstelling Bondsraad (per september 2021)
Rayon 1: Carel Deden | Thomas Dekker (vz) | Marja Kampstra
Rayon 2: Peter Schuring (vz) | Tony de Jong | Robert Jan Merkx
Rayon 3: Christina Adamidis | Sarina van Dalen (vz)| Annemarie Putters
Rayon 4: Victor van Hooijdonk | Bas Schloesser | Zascha Schoonewille (vz)

Rayonbesturen
Medewerkers NHB: Bondsbureau | Technische Staf

De medewerkers van de NHB zijn op werkdagen telefonisch in ieder geval bereikbaar van 10 tot 16 uur. Voor en na die tijd kunt u een bericht achterlaten of een e-mail sturen.
- Algemeen: (026) 48 34 700
- Wedstrijdzaken: (026) 48 34 702
- Mailadres: info@handboogsport.nl

Medewerkers NHB
Arnoud Strijbis (algemeen directeur) - (06) 461 33 286
Willem van de Worp (programmamanager topsport) - (06) 218 30 347
Bart Sterken (wedstrijd- en competitiezaken) - (026) 483 47 02
Marina van Zon (leden- en financiële administratie) - (026) 483 47 00
Sabine Brok (projectleider) - (06) 213 35 405
Tim Buitenhuis (communicatie) - (06) 405 26 327
Jacqueline van Rozendaal (hoofdcoach) - (06) 405 64 557
Peter Elzinga (bondscoach) - (026) 483 47 00
Marcel van Apeldoorn (bondscoach compound) - (06) 462 04 470

Journalisten kunnen contact opnemen met Arnoud Strijbis.

Internationale vertegenwoordiging

World Archery

 • Marcel van Apeldoorn (member coach committee - lid coach commissie) - (06) 462 04 470
 • Sjef van den Berg (member athletes committee - lid atletencommissie)
 • Robert Erica (member judge committee - lid scheidsrechterscommissie)
 • Arnoud Strijbis (chair sustainability committee)

World Archery Europe

Bij congressen van de World Archery wordt de NHB vertegenwoordigd door Arnoud Strijbis; bij congressen van IFAA door bestuurslid Jeroen Faro.

Commissies en werkgroepen

Voor de uitvoering van werkzaamheden heeft de NHB een groot aantal commissies en werkgroepen. Heb je interesse in bepaalde thema's en/of onderwerpen en zou je deel willen uitmaken van een werkgroep of commissie, laat dit dan weten via solliciteren@handboogsport.nl.

Commissie Financiën
Rob Boumans (Bestuurder financieel beleid), Marcel van Ee (budgethouder rayon 1), Sabrina van Dijk (budgethouder rayon 2), Trees van Heemskerk (budgethouder rayon 3). Victor van Hooijdonk (budgethouder rayon 4) en Arnoud Strijbis (directeur namens bondsbureau).

Commissie Para Archery / Aangepast Sporten
Silvia Gerrits, Reinier van Doornik, Victor van Hooijdonk en Sabine Brok (namens bondsbureau)

Commissie Scheidsrechters
Sjaak van Veen, Paul van Veen, Niels Buitenhuis, Marco Veld en Bart Sterken (namens bondsbureau)


Voor de disciplines van de NHB zijn er specifieke commissies en werkgroepen, welke zich richten op de ontwikkeling van deze discipline. Daarbij gaat het om de volgende commissies.

Stuurgroep opleidingen
Honzik Pavel, Jacqueline van Rozendaal, Liduina van Neerven, David Stevenhagen, Sabine Brok (namens bondsbureau)
 

Toetsingscommissie opleidingen
Jasper van der Hoeven, Ger van Dalen

Docentenkorps
Liduina van Neerven, Dick Zelvelder, Myrthe Bunschoten - Huis In't Veld, Jack Colsters

Commissie Indoor / 25m1pijl

Commissie Veld

Werkgroep 3D

Commissie Run Archery

De samenstelling van deze commissies en werkgroepen wordt binnenkort toegevoegd.


Atletencommissie
Mike Schloesser, Laura van der Winkel, Sil Pater en Gijs Broeksma, ondersteund door Willem van de Worp (bondsbureau).


Commissie Evenementen
Gerrit Buitenhuis, Niels Buitenhuis (scheidsrechters) en Bart Sterken (namens bondsbureau)


Continuïteitscommissie
Gerrit Buitenhuis (2025), Paul Hulsen (2025) en Agnes Vissers (2025)

Vacatures

Hoofdtrainer RTC Zuid Holland

Ben jij een goed opgeleide trainer en geef je graag training aan talentvolle jongeren? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor je!

Reageer dan op de vacature Hoofdtrainer voor het Regionale Talentcentrum (RTC) Zuid Holland.
Het RTC Zuid Holland maakt, met drie andere RTC’s (Flevoland, Limburg en Noord-Brabant, deel uit van de opleidingspiramide van de NHB. In een RTC worden recurve en compound sporters tussen 12 en 20 jaar begeleid die zijn geselecteerd op grond van hun prestaties en/of ontwikkelpotentieel. Zij krijgen in het RTC op dit moment wekelijks een training door deskundige jeugdtrainers. Ook zijn er in 2023 extra trainingsmomenten op TeamNL centrum Papendal voorzien, waarbij samen optrekken met andere RTC’s en de technische staf op Papendal onderdeel is van het programma.

De trainer die wij zoeken beschikt minimaal over een trainingsopleiding op HBT 3 niveau (of is daarvoor in opleiding) en heeft aantoonbaar trainingservaring, het liefst met jongeren. De trainer is bereid te werken vanuit het Meerjarenopleidingsplan van de NHB, zie: https://drive.google.com/drive/folders/1_9LN6rDm1GzZBgg_3PYoY-_4VbZb4gGC
Wij verwachten naast sporttechnische kennis en ervaring een hoofdtrainer die enthousiast wordt van het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen.
Het profiel van de hoofdtrainer is op te vragen bij Willem van de Worp, programmamanager topsport via: willemvandeworp@handboogsport.nl.

Je werkt in het RTC Zuid Holland samen met een ervaren assistent RTC-trainer, die je ondersteunt tijdens de trainingen. Ook krijg je ondersteuning van de technische staf van de Nationale selecties.
De trainingen vinden normaliter plaats bij HKS Zoetermeer. Van september tot half maart indoor op vrijdagavond van 19.30-21.30 uur en van half maart tot eind augustus outdoor op de zaterdagmorgen van 9.30-12.30 uur. Daarnaast maakt een aantal landelijke activiteiten (waaronder in ieder geval NK junioren, nationale talentendag, aantal trainingsdagen op Papendal en de Dag van de Handboogtrainer) deel uit van de werkzaamheden.

De hoofdtrainer ontvangt de maximale van belasting vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar en daarnaast een reiskostenvergoeding.
Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voorwaarde om deze functie te kunnen vervullen

Reageren kan door het sturen van een motivatie en CV naar: willemvandeworp@handboogsport.nl.
Inhoudelijke vragen over de functie kunnen gesteld worden aan: Jacqueline van Rozendaal, Hoofdcoach NHB: jacquelinevanrozendaal@handboogsport.nl of 06- 4056 4557.

Bestuurders verenigingspanel

Het verenigingspanel bestaat uit een wisselende groep bestuurders en een medewerker van het bondsbureau die tweewekelijks samenkomt. Ze wisselen kennis en ervaringen uit over alles waar je als vereniging mee te maken kunt hebben. Denk aan ledenwerving, accommodatiebeheer, bestuurszaken of een veilig sportklimaat. En zo zijn er nog oneindig veel thema’s te benoemen, die iedereen ook zelf kan inbrengen. De resultaten worden gedeeld via de website, sociale media en/of nieuwsbrief, zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen. Want waarom zou elke vereniging het wiel opnieuw moeten uitvinden?

Voel jij je geroepen of staat jouw vereniging voor een uitdaging die je graag in het panel besproken zou zien? Stuur dan een mail naar: projecten@handboogsport.nl.

Bestuurders rayon 1

Voor het bestuur van rayon 1 wordt gezocht naar een budgethouder en secretaris. Reageren kan via voorzitter@rayon1.nl . Naast deze functies staan ook de functies van bestuurder 25m1p en bestuurder RunArchery open.

Budgethouder
De budgethouder is verantwoordelijk voor alle betalingen van Rayon 1. Jij zorgt er voor dat de begroting én de afrekening kloppen, maakt een mooie verdeelsleutel voor de kosten van de Regiowedstrijden 18m3p, 25m1p, de Rayon kampioenschappen van alle disciplines en andere wedstrijden binnen het Rayon. Daarnaast heb je twee keer per jaar een vergadering met de financiële commissie van de NHB waarin o.a. de begroting en jaarrekening van de NHB besproken worden. Natuurlijk ben je ook aanwezig bij de bestuurs- en ledenvergadering en de andere overlegmomenten van het Rayonbestuur. Je bent hier ongeveer 1 à 2 uur per week mee bezig, met een piek rond de momenten waarop de begroting en afrekening gemaakt moeten worden.
 
Secretaris
Als secretaris van Rayon 1 ben je aanwezig bij alle vergaderingen en overlegmomenten. Je maakt notulen van de ledenvergadering en bestuursvergadering en korte aantekeningen van de overige overlegmomenten. Daarnaast regel je dat deze afspraken ook allemaal op de agenda staan en bereid je ze voor. Daarnaast is het jouw taak om de mailbox bij te houden en heb je korte lijntjes met de voorzitter en budgethouder om snelle zaken af te handelen. Al met al is dit ongeveer 1 a 2 uurtjes werk per week, met een piekmoment rond de bestuurs- en ledenvergaderingen die 2x per jaar plaatsvinden.
 
25m1p
Als bestuurder met aandachtsgebied 25m1p help jij om binnen ons Rayon al deze wedstrijden vorm te geven. Je helpt met organiseren van de NHB beker én de Rayonkampioenschappen en ondersteunt tevens de regio's in het organiseren van de competitie wedstrijden. Daarnaast werk je samen met de bestuurder Indoor (18m3p) en neem je deel aan de commissievergaderingen indoor & 25m1p namens Rayon 1, waarin deels ook het beleid rondom deze wedstrijden wordt vormgegeven. Daarnaast en je natuurlijk aanwezig bij alle vergaderingen van het Rayon bestuur en vind je het leuk om regelmatig even bij te praten in de overlegmomenten. Dit alles kost je ongeveer 1 uur per week, met een piek moment rond de start van de competities.
 
RunArchery
Deze steeds meer in opkomst rakende vorm van handboogschieten verdient ook een bestuurder binnen Rayon 1. Jouw taken liggen nog een beetje open, aangezien dit een vrij nieuwe tak van sport is, maar vast staat dat jij het aanspreekpunt binnen ons Rayon bent voor verenigingen die een wedstrijd willen organiseren of anderszins ondersteuning hierbij nodig hebben. Daarnaast denk je graag mee over hoe we met zijn allen de sport zo leuk mogelijk kunnen houden, ben je aanwezig bij onze leden en bestuursvergaderingen en de periodieke overlegmomenten. Wij denken dat je hier ongeveer 1 uur per week mee bezig bent.
Werkgroep Handboek Handboogaccommodaties

Het boekwerk 'Normen en richtlijnen handboogaccommodaties' is dringend aan vernieuwing toe. Binnenkort willen we starten met een werkgroep die gericht dit document tegen het licht houdt en in een beperkt aantal onlinesessies komt tot een nieuw handboek. Vind jij het leuk om hier aan mee te werken, reageer dan via solliciteren@handboogsport.nl.

Veilige sport
Vertrouwenscontactpersonen NHB

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen (VCP) actief. De VCP is binnen de sportbond of sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen en wat doen ze?

Op deze website is ook een apart gedeelte ingericht voor alles dat gaat over een veilig klimaat in de handboogsport. Kijk daarvoor op https://www.handboogsport.nl/grensoverschrijdend-gedrag/.

Klachten

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. De NHB vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of een individueel lid met een klacht bij de NHB terecht kan. De NHB hoort deze klacht met een gedegen procedure in behandeling te nemen. De procedure hiervoor is in dit document beschreven: Klachtenprocedure NHB

Wilt u een klacht indienen? Maak dan gebruik van dit klachtenformulier.

Nieuwsbrieven
Archief voorgaande jaren

2021

2020

2019

2018

2017

Publicaties

Bondscontributie

De Bondsraad heeft de contributie voor 2022 vastgesteld, en deze blijft gelijk aan de contributie van 2020 en 2021.

De contributiebedragen 2022:

Jaarcontributie leden t/m 17 jaar € 29,50
Jaarcontributie leden 18 jaar en ouder € 59,00
Jaarcontributie Vereniging € 59,00
Leden van 75 jaar of ouder en tevens 40 jaar of langer lid € 5,-

Na 1 juli worden de bedragen voor nieuwe aanmeldingen gehalveerd.

2023
In 2023 gelden dezelfde bedragen als de voorgaande jaren. De Bondsraad heeft besloten om een korting van 5 euro te geven en niet de inflatiecorrectie toe te passen. Zie hiervoor ook: dit nieuwsbericht van 29 juni 2022

Daarnaast zal er in de uitvoering een en ander wijzigen. Zo wordt het mogelijk om per maand lid te worden van de NHB voor de rest van het jaar. Het jaarbedrag wordt dan naar rato bepaald. Ben je per 1 januari lid, betaal je 59 euro. Ben je per 1 april lid, betaal je 9/12e deel van 59 euro, etc. Verenigingen krijgen nadere informatie hoe dat verder wordt uitgevoerd.

Met studentenverenigingen zal in een apart overleg worden bepaald op welke wijze de contributie wordt gegeven. Daarvoor worden drie specifieke studentenhandboogverenigingen benaderd.

 

 

Bondsbestuur verslagen
Beleidsplan
Statuten en reglementen

Statuten NHB (per 27 januari 2022)
Algemeen Reglement (per 16 februari 2022)
Bestuurs- en directiereglement (per 16 februari 2022)
Op http://www.isr.nl staan de reglement voor tucht, arbitrage, doping, matchfixing en seksuele intimidatie, zoals benoemd in de statuten. Deze zijn per 27 januari 2022 allemaal van kracht voor de NHB en aangesloten leden.

Privacy

Privacyverklaring NHB

Handboek Sport & Privacy (NOC*NSF)
Soms hebben verenigingen of leden vragen ten aanzien van privacy. Daarvoor heeft NOC*NSF het handboek Sport&Privacy opgesteld. Dat is te vinden via de link hierboven. Dit handboek is te gebruiken voor allerhande zaken rond privacy.

Procedures

Aanvraag prestatiespelden

Prestatiespelden dienen te worden aangevraagd door een sporter zelf. 

Heb je een score behaald die recht geeft op een of meerdere Prestatiespelden zoals World Archery-spelden of Arrowhead spelden, ga dan direct na de wedstrijd naar de scheidsrechter en neem je scorebriefjes en toon jouw bondspasDe scheidsrechter zal de scores controleren en de scorebriefjes aftekenen.

De aanvraag van een Prestatiespeld(en) gaat dan als volgt: In het onderstaande downloads overzicht staat de benodigde documenten voor de aanvraag van de prestatiespeld. Lees deze goed door. 

Tevens staat er bij de omschrijving een overzicht van alle Prestatiespelden die behaald kunnen worden. Dan vul je het aanvraagformulier in en om het eenvoudiger te maken staat er ook een invulvoorbeeld bij. Als de aanvraag compleet en juist ingevuld is, zend je het aanvraagformulier met een duidelijke kopie van alle scorebriefjes, ook van de handtekening van de scheidsrechter naar de NHB. Dit kan natuurlijk digitaal.

Let op: bij een aanvraag van Prestatiespeld(en) behaald buiten Nederland dient altijd een complete uitslag van de wedstrijd meegezonden te worden. Aanvragen van Prestatiespelden dienen uitsluitend gezonden te worden aan: prestatiespelden@handboogsport.nl

De aangevraagde Prestatiespeld(en) worden daarna zo spoedig mogelijk verzonden.

Documenten Prestatiespelden

Aanvraagformulier Nederlandse Records

Een record schieten is een prestatie, een feest. En natuurlijk willen we graag dat records zo goed als mogelijk worden geregistreerd. Schiet je een record, vraag het dan zo snel mogelijk aan via dit formulier:

Aanvraagformulier Nederlandse Records

Klachtenprocedure

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. De NHB vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of individuele sporter met een klacht bij de bond terecht kan en dat de bond deze klacht met een gedegen procedure in behandeling neemt.  De procedure hiervoor is in het onderstaande document beschreven.

Klachtenprocedure

Klachtenformulier

Tuchtrecht

De NHB is voor tuchtrecht aangesloten bij het ISR. Via http://www.isr.nl kunnen meldingen worden gedaan in geval van tuchtrecht. Dit kan ook via het bondsbureau. Ook voor arbitrage, doping, matchfixing en seksuele intimidatie is de NHB bij het ISR aangesloten.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Vertrouwenscontactpersoon
Classificatieprocedure