Veilige handboogsport: aanpak grensoverschrijdend gedrag

De NHB vindt het belangrijk dat elke handboogschutter zich veilig en goed voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Wij zijn een sportbond waarin plezier centraal staat en daarom is er geen ruimte voor agressie, intimidatie, misbruik, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Wij willen leden en verenigingen helpen om deze zaken bespreekbaar te maken en helpen met de stappen die zij kunnen nemen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken/melden. Daarom op deze pagina:

 • Grensoverschrijdend gedrag voorkomen; hoe doe je dat?
 • Preventie
 • Gedragsregels in de handboogsport
 • Uitkomsten prevalentieonderzoek handboogsport 2022

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. De NHB roept haar clubs en leden op om te werken aan een actief preventiebeleid. Waar moet je dan aan denken?

 • Zorg voor een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging, het rayon en de Bond. Dit kan je dus ook samen met andere verenigingen organiseren.
 • Bespreek het onderwerp met je leden, ook als er geen actuele aanleiding is
 • Zorg voor een VOG voor alle vrijwilligers. Een VOG is gratis aan te vragen via de bond.
 • Kijk naar jezelf en je eigen club. Er zijn veel vaker situaties die door iemand als grensoverschrijdend gedrag kunnen worden ervaren. Gebruik daarom het 5 stappenplan voor verenigingen.
 • Er zijn verschillende opleidingen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Zo kun je je opleiden tot vertrouwenscontactpersoon binnen de club of het rayon. De Webinars “Sociale veiligheid” zijn ook online te volgen.
 • Bekijk via deze link de presentatie gegeven door Erik Beuker van Centrum Veilige Sport op de Dag van de Handboogsport 2022 over Veilig en plezierig sporten op jouw vereniging

Elkaar aanspreken op gedrag
Wanneer er iets gebeurt, is het altijd het beste om elkaar aan te spreken op zijn of haar gedrag. Wanneer je iets ziet, hoort of meemaakt wat niet passend is, probeer dit dan bespreekbaar te maken. Samen laten we weten dat er geen plek is voor onacceptabel gedrag. Aangesproken worden door je medesporter, -trainer of -bestuurder is het meest effectief.


Gedragsregels in de handboogsport

De Bondsraad heeft op 10 december 2022 de gedragsregels voor de handboogsport opnieuw vastgesteld. Met deze regels wil de NHB het bewustzijn onder leden vergroten ten aanzien van goed gedrag en grensoverschrijdend gedrag. De basisregels zijn:

 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving;
 • Wij schelden elkaar niet uit;
 • Pesten en bedreigen is ten strengste verboden;
 • Fysiek geweld staan wij niet toe;
 • Roken is niet toegestaan;
 • Heb respect voor ieders ‘kunnen’;
 • Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden;
 • We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden;
 • Er is geen plaats voor racisme en discriminatie; en
 • We dragen allemaal bij aan een open communicatie; we lossen problemen op door erover te praten.

Voor specifieke groepen, zoals begeleiders en ouders, zijn er uitgewerkte regels. Het totaal van gedragsregels vind je hier.De vastgestelde regels kunnen altijd beter. Mocht je dus verbetermogelijkheden zien, laat het weten.


Melden van grensoverschrijdend gedrag; hoe doe je dat?

Het melden van grensoverschrijdend gedrag is niet altijd gemakkelijk en vereist moed. Sinds het instellen van Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is het aantal meldingen sportbreed en landelijk flink gestegen. Alleen door erover te praten kunnen slachtoffers (en ook daders) worden geholpen en bijgestaan worden.
Daarnaast kunnen er gepaste maatregelen genomen worden tegen de dader(s). Ondanks dat er vaak aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag is het nog niet voor iedereen bekend waar je terecht kunt. Hieronder vind je een overzicht van de punten waar je grensoverschrijdend gedrag (anoniem) kunt melden. Binnen de NHB kan dit bij:

Buiten de NHB kan het ook op de volgende manieren. Deze informatie is ook te vinden via de site van NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland:

Mocht er sprake zijn van een strafrechtelijke zaak kan er te allen tijde aangifte worden gedaan bij de Politie.


Prevalentieonderzoek 2022 – Grensoverschrijdend gedrag in de handboogsport

De uitkomsten van het onderzoek binnen de Nederlandse handboogsport tonen grote gelijkenis met de resultaten van het landelijk prevalentieonderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de algehele Nederlandse sport (2019). Dit blijkt uit de factsheet. Zo heeft in totaal 18 procent van de leden minstens één vorm van grensoverschrijdend gedrag (GOG) meegemaakt, die indruk op hen maakte. Ervaringen die indruk maakten komen het meeste voor bij emotioneel grensoverschrijdend gedrag (EGG): 16%. Daarbij valt vooral te denken aan geplaagd worden en kritiek op sportieve prestaties. Bij lichamelijk grensoverschrijdende ervaringen maakte bij één procent van de leden de ervaring indruk. Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft op leden indruk gemaakt: 5%. De meest voorkomende gedragingen binnen deze vorm waren dat er iemand te dicht bij kwam staan of dat er seksistische grappen werden gemaakt. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat tweederde van de respondenten niet weet of hun vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft.

In de bijgevoegde factsheet, opgesteld door I&O Research en CentERdata, zijn de belangrijkste conclusies weergegeven. Het volledige onderzoek is ook hier bijgevoegd.


Verdere informatie

Deel deze pagina via