Grensoverschrijdend gedrag

De NHB vindt het belangrijk dat elke handboogschutter zich veilig en goed voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Wij zijn een sportbond waarin plezier centraal staat en daarom is er geen ruimte voor agressie, intimidatie, misbruik, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag.
Wij willen leden en verenigingen helpen om deze zaken bespreekbaar te maken en wat voor stappen zij kunnen nemen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken/melden.

Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen zijn de volgende punten erg belangrijk:


Melden van grensoverschrijdend gedrag

Het melden van grensoverschrijdend gedrag is niet altijd gemakkelijk en vereist moed. Sinds het instellen van Centrum Veilige Sport Nederland is het aantal meldingen landelijk flink gestegen. Alleen door erover te praten kunnen slachtoffers geholpen en bijgestaan worden.
Daarnaast kunnen er gepaste maatregelen genomen worden tegen de dader(s). Ondanks dat er vaak aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag is het nog niet voor iedereen bekend waar je terecht kunt.

Hieronder vind je een overzicht van de punten waar je grensoverschrijdend gedrag (anoniem) kunt melden, en allen zijn te vinden via de site van NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland:
o FIER
o SpeakUp
o Centrum Veilige Sport Nederland
o Vertrouwenscontactpersoon bij de NHB of 026-4834701
Ook de Rayons hebben een vertrouwenscontactpersoon, namelijk:
Rayon 1 Vacature (kan via vertrouwenscontactpersoon van de NHB of via een van de andere rayon-VCP’s) vertrouwenscontactpersoon@handboogsport.nl 
Rayon 2 Elsemieke Visse rayon2vcp@gmail.com
Rayon 3 Jacqueline van Os vcp.rayon3@gmail.com
Rayon 4 Marilyn Gibbens-Celmencia vcp@handboogsport-rayon4.nl

Elkaar aanspreken op gedrag
Spreek iemand op zijn of haar gedrag aan wanneer je iets ziet wat niet door de beugel kan. Samen laten we weten dat er geen plek is voor onacceptabel gedrag. Aangesproken worden door je medesporter, -trainer of -bestuurder is het meest effectief.

Preventie.
Voorkomen is beter dan genezen. De NHB roept haar clubs en teams op om te werken aan een preventiebeleid. Waar moet je dan aan denken?
o Zorg voor een vertrouwenscontactpersoon binnen de organisatie.
o Bespreek het onderwerp met je leden.
o Voer VOG-verplichtingen door (gratis aan te vragen via de bond).
o Kijk naar jezelf en je eigen club. Zijn er situaties die eigenlijk niet door de beugel kunnen, maar wel voorkomen binnen de organisatie? Gebruik hiervoor het 5 stappenplan voor verenigingen.
o Er zijn verschillende opleidingen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Zo kun je je opleiden tot vertrouwenscontactpersoon binnen de club of het team. De Webinars “Sociale veiligheid” zijn ook online te volgen.

Deel deze pagina via