Waar ben je naar op zoek?

Sluit zoekvenster

Op het gebied van integriteit en het voorkomen van grensoverschrijdgedrag blijven wij werken aan verbeteringen. Afgelopen jaar was het prevalentieonderzoek de aftrap voor een meerjarenaanpak. Onderdeel van deze aanpak is de aanstelling van Lotte Eising als integriteitsmanager vanuit NOC*NSF voor Handboogsport Nederland.

Begin april is integriteitsmanager Lotte begonnen bij Handboogsport Nederland. Lotte gaat aan de slag met het ontwikkelen van een plan van aanpak op integriteit en zal daarna ook de uitvoering hiervan in gang gaan zetten. Dit alles met het doel bij te dragen aan het bevorderen van een eerlijke, veilige en schone sport, het tegengaan van integriteitsschendingen en het signaleren en beperken van integriteitsrisico’s binnen de sportbond. Ook zorgt de integriteitsmanager samen met de directie voor een zorgvuldige behandeling van incidenten en meldingen vanuit de verantwoordelijkheid van de sportbond. De integriteitsmanager wordt mogelijk gemaakt met behulp van subsidie vanuit het Ministerie van VWS en wordt door NOC*NSF opgeleid en programmatisch aangestuurd. In totaal zijn er 9 integriteitsmanagers aangesteld die ook regelmatig met elkaar in contact staan om kennis te delen, samen bij te dragen aan ontwikkeling van collectieve ondersteuningsinstrumenten en input geven aan NOC*NSF voor nieuw beleid. Lotte werkt ook voor het Handbalverbond en de Korfbalbond, die ook beiden op Papendal zijn gehuisvest.

Congres Blijf je stil of praat je erover?
In navolging van de succesvolle editie van vorig jaar, organiseert het Centrum Veilige Sport Nederland ook in 2023 het congres ‘Blijf je stil of praat je erover.’ Tijdens het congres wordt er ingezoomd op het meer dan actuele thema grensoverschrijdend gedrag in de sport. Onder andere het herkennen, bespreekbaar maken en de preventie komen uitvoerig aan bod.

Het congres vindt plaats op 23 mei met een programma van 09.30 – 16.00 uur op Papendal en aanmelden is nog mogelijk!

Iedereen die geïnteresseerd is in de sociale veiligheid binnen de sport is van harte welkom om deel te nemen. Bestuurders, vrijwilligers, medewerkers, vertrouwenscontactpersonen van sportbonden, -verenigingen en andere -organisaties, maar ook beleidsmedewerkers van de gemeente, politie en andere betrokkenen in de sport, meld je vandaag nog aan.

Richt je pijlen op de laatste nieuwtjes! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis geen enkel schot.