Waar ben je naar op zoek?

Sluit zoekvenster

Binnenkort ontvangen alle leden van Handboogsport Nederland van 16 jaar en ouder van onderzoeksbureau Centerdata een uitnodiging voor een vragenlijst over grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Waar gaat de vragenlijst over?
De vragenlijst is onderdeel van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport binnen Handboogsport Nederland. Er worden vragen gesteld over vervelende ervaringen tijdens het sporten. Het gaat hierbij om emotionele, lichamelijke en seksuele ervaringen. U kunt er altijd voor kiezen om een vraag die u niet wilt beantwoorden over te slaan of om de lijst niet in te vullen.

Waarom dit onderzoek?
De laatste tijd zijn vervelende ervaringen en grensoverschrijdend gedrag (in de sport) regelmatig in het nieuws. De ervaringen van de turnsters zijn hiervan het bekendste voorbeeld. Handboogsport Nederland wil graag weten wat de ervaringen binnen onze eigen sportzijn. De resultaten kunnen helpen om het beleid aan te passen om grensoverschrijdend gedrag in onze sport te voorkomen en tegen te gaan. Daarnaast is er in het onderzoek ook aandacht voor lopende acties en campagnes om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen. In hoeverre zijn leden hiermee bekend?

Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Centerdata in samenwerking met Handboogsport Nederland, NOC*NSF en I&O Research.

Hoe zit het met mijn privacy?
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij zorgen ervoor dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan, uw gegevens goed beveiligen en dat uw antwoorden niet tot u te herleiden zijn. Over de resultaten van het onderzoek wordt door I&O Research een rapport geschreven. In dit rapport is geen verband te leggen tussen de resultaten en antwoorden van individuele personen.
Daarnaast is bij het afsluiten van de overeenkomst tussen de betrokken partijen veel aandacht besteed aan de bescherming van de privacy. De grondslag voor de dataverwerking en databescherming staan dan ook vastgelegd in de overeenkomsten, die onder dit onderzoek liggen. Zoals aangegeven worden persoonlijke gegevens niet openbaar en herleidbaar tot de persoon; bovendien zijn e-mailadressen alleen voor het verzenden van de vragenlijst gebruikt.

Wanneer ontvang ik de vragenlijst?
U ontvangt de vragenlijst tussen 27 januari en 11 februari 2022 van Centerdata. We hopen dat zoveel mogelijk leden de vragenlijst zullen invullen, zodat we met uw antwoorden de sport weer een stukje veiliger kunnen maken.

Richt je pijlen op de laatste nieuwtjes! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis geen enkel schot.