Regionale Talent Centra

De NHB organiseert haar topsportprogramma op het TeamNL centrum Papendal. Voor het Olympische recurve is dat een fulltime programma en voor compound een parttime programma. Om jonge talenten tussen 13 en 19 jaar te helpen in hun ontwikkeling en voorbereiding op een mogelijke carrière als topsporter zijn er een viertal Regionale Talent Centra. In deze RTC’s trainen regionale talenten minimaal 1 x per week samen onder begeleiding van een ervaren en door de NHB aangestelde hoofdtrainer. De bondscoaches van de NHB werken zeer nauw samen met deze trainers om de talenten te identificeren en op te leiden. Naast sporttechnische begeleiding is er in het RTC onder andere aandacht voor strenght & conditioning, (sport)voeding, mentale begeleiding en dopingvoorlichting. Uit de groep RTC sporters wordt de nationale Jong Oranje selectie samengesteld, die nog extra faciliteiten krijgen aangeboden. In de RTC’s wordt gewerkt vanuit het Meerjaren Opleidingsplan Handboogsport: https://drive.google.com/drive/folders/1_9LN6rDm1GzZBgg_3PYoY-_4VbZb4gGC

De vier RTC’s zijn verspreid over het land. Eens per jaar is er een instroom en uitstroom moment. Medio oktober start het nieuwe trainingsjaar. Naast het kijken naar wedstrijdresultaten en behaalde scores, zijn ook de factoren als het ontwikkelperspectief, de trainbaarheid en de motivatie van de sporter van belang om geselecteerd te kunnen worden.

Vanuit het RTC houdt de hoofdtrainer contact met de persoonlijke/verenigingstrainer zodat er consistent wordt gewerkt aan de ontwikkelpunten van de sporter. De persoonlijke/verenigingstrainers zijn dan ook van harte welkom om, op verzoek van en in
overleg met de hoofdtrainer, bij de RTC trainingen aanwezig te zijn. Voor meer informatie over de RTC’s kunt u contact opnemen met de programma manager topsport via: willemvandeworp@handboogsport.nl

RTC Eindhoven

Coördinator: Rob van den Brand: rplavandenbrand@gmail.com
hoofdtrainer: Tom van Lieshout
De schiet trainingen vinden plaats bij de Landmans Unie te Schijndel
De fysieke trainingen vinden plaats bij CTO Zuid Eindhoven

RTC Eindhoven wordt ondersteund door:

RTC Weert

Coördinator: Nelly Cloudt: nelly.cloudt.rtc@gmail.com
Hoofdtrainer: Gerry van Rozendaal
De schiet trainingen vinden plaats bij de Topsport Talentschool “Het College” te Weert.
De fysieke trainingen zijn bij MediWeert.

RTC Weert wordt ondersteund door:

RTC Zuid Holland

Coördinator: Ingrid Kokkelink: ingrid.kokkelink@gmail.com
Hoofdtrainer: Mick de Bakker
De indoor trainingen vinden plaats bij diverse verenigingen in Zuid Holland, de outdoor trainingen bij HKS Zoetermeer.

RTC Zuid Holland wordt ondersteund door:

RTC Noord Nederland
Coördinator: Michel Pleiter: rtc.coordinator@rayon1.nl
Hoofdtrainer: Frans Koperdraat
De schiet trainingen vinden plaats bij HBS Almere.

RTC Noord Nederland wordt ondersteund door: