Regionale Talent Centra

KHSN organiseert haar senioren Topsportprogamma op het TeamNL Centrum Papendal. Daarnaast worden er regelmatig momenten voor talenten worden georganiseerd.

Om jonge talenten tot en met de juniorencategorie te helpen in hun ontwikkeling en voor te bereiden op een mogelijke carrière als topsporter, zijn er naast het TeamNL Centrum Papendal vier Regionale Talent Centra. In deze RTC’s trainen regionale en nationale talenten minimaal één keer per week samen onder begeleiding van een ervaren trainer die door KHSN is aangesteld. Naast sporttechnische begeleiding is er in het RTC onder andere aandacht voor strength & conditioning, (sport)voeding, mentale begeleiding en dopingvoorlichting. De vier RTC’s handboog zijn verspreid over het land. Eens per jaar is er een in- en uitstroom moment. Medio september/oktober wordt er gestart met een nieuwe trainingsseizoen.

Naast het kijken naar behaalde wedstrijdresultaten en scores, zijn ook factoren als het ontwikkelperspectief, de trainbaarheid en de motivatie van de sporter van belang om geselecteerd te kunnen worden.

Vanuit het RTC houdt de hoofdtrainer contact met de persoonlijke/verenigingstrainer zodat er consistent gewerkt wordt aan de verbeterpunten van de sporters. De persoonlijke en/of verenigingstrainers zijn ook altijd van harte welkom om, op verzoek en in overleg met de hoofdtrainer, bij de RTC-trainingen aanwezig te zijn. De vier RTC’s worden sporttechnisch aangestuurd door de bondscoaches zodat de ontwikkellijn van een sporter aansluit op het opleidingstraject van KHSN.

In de RTC’s wordt gewerkt vanuit het Meerjaren Opleidingsplan Handboogsport.
De RTC informatiegids van het lopende seizoen is via de volgende link te vinden

RTC Noord-Brabant

Coördinator: Bas van den Berg: wedstrijdsport@handboogsport.nl
Hoofdtrainer: Tom van Lieshout
De sporttechnische trainingen vinden plaats bij de Landmans Unie te Schijndel.

RTC Limburg

Coördinator: Nelly Cloudt: nelly.cloudt.rtc@gmail.com
Hoofdtrainer: Gerry van Rozendaal
De sporttechnische trainingen vinden plaats bij de Topsport Talentschool “Het College” te Weert.
De fysieke trainingen zijn bij MediWeert.

RTC Limburg wordt ondersteund door:

RTC Zuid Holland

Coördinator: Erik Koenis: erik@koffiedanmaar.nl
Hoofdtrainer: Janneke Korbee
De sporttechnische trainingen vinden plaats bij HKS Zoetermeer.

RTC Noord Nederland

Coördinator: Saskia Tempelman: rtc.coordinator@rayon1.nl
Hoofdtrainer: Esther Deden
De sporttechnische trainingen vinden plaats bij HBS Almere.

RTC Noord Nederland wordt ondersteund door: