Reglementen
Informatie
Reglementen
Rulebook World Archery
Interpretaties
Nationale bepalingen/ sportieve reglementen

Voor alle situaties waarin World Archery niet in voorziet, zoals nationale competities, heeft de Koninklijke HandboogSport Nederland Nationale Bepalingen.

Bekijk Nationale bepalingen

IFAA

Voor 3D wordt gebruik gemaakt van het reglement van de IFAA, de International Field Archery Association.
Voor het NK 3D gelden enkele uitzonderingen ten opzichte van het IFAA reglement. Deze uitzonderingen worden beschreven in de Nationale Bepalingen NK 3D.

Klik hier voor zowel het IFAA Book of Rules als de Nationale Bepalingen 3D.

Kledingvoorschrift

KHSN heeft een kledingvoorschrift om de handboogsport om een veilige en goede manier te laten plaatsen. Dit kledingvoorschrift gaat over alle erkende disciplines in de handboogsport. Dit document is op 27 juni 2020 vastgesteld door de Bondsraad.
Hier vindt u het Kledingvoorschrift.

Alcoholbeleid

Het gebruik van alcohol voor en/of tijdens wedstrijden door deelnemers aan officiële A-status wedstrijden is niet toegestaan. Hiermee sluit Koninklijke Handboogsport Nederland aan bij het beleid voor internationale wedstrijden (World Archery), waarbij alcohol al langere tijd als doping wordt gezien. Het onthouden van alcohol geldt voor de sporters, medewerkers van de wedstrijdorganisatie en scheidsrechters die deelnemen aan de A-status wedstrijd en niet voor toeschouwers. Het verbod op gebruik van alcohol geldt voor en/of tijdens de wedstrijd en wordt opgeheven zodra de wedstrijd is beëindigd. Hier vindt u het alcoholbeleid.

Doping
Sport is veel te mooi voor doping!

Doping: “Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).” Het gaat dus niet alleen maar om stoffen, maar ook bepaalde methoden zijn verboden.

Dopingregels