Waar ben je naar op zoek?

Sluit zoekvenster

Op zaterdag 5 november vond de scheidsrechtersdag plaats bij l’Union Boxtel. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door de commissie scheidsrechters en fungeert als bijscholingsdag voor zowel verenigings- als bondsscheidsrechters. Ook dit jaar was de commissie er weer in geslaagd een gevarieerd en leerzaam programma samen te stellen. Een programma waarin er tevens ruimte was voor ontmoeting en gesprek. Er werd immers ook gevierd dat we voor het eerst sinds het jaar 2019 weer een échte scheidsrechtersdag mochten organiseren, na de online edities van 2020 en 2021.

De dag werd geopend door scheidend voorzitter van de commissie scheidsrechters, Sjaak van Veen.

Diploma-uitreikingen
Na enkele huishoudelijke mededelingen werd overgegaan naar de diploma-uitreiking voor de scheidsrechters die recentelijk hun opleiding tot scheidsrechter hebben afgerond. Dit betrof: Marcel Staas (HKS Zoetermeer), Frits van Woudenberg (d’Eendracht Vlissingen), Marjoleine Schuit (OGIO Eindhoven), Jos Kleijnjans (HBS Rozenjagers Stein), Henk Dierdorp en Dirk Schaap (beiden HBS Almere). Laatstgenoemde nam zijn diploma als bondsscheidsrechter in ontvangst.
Ook Wilfred de Vries (AHV Centaur Amersfoort) en Derek Vredeveld (HBSV Achilles Alkmaar) rondden hun opleiding reeds af maar konden zaterdag niet aanwezig zijn.

Terugblik op reglementswijzigingen
Onder leiding van secretaris van de commissie scheidsrechters, Paul van Veen, werden de belangrijkste reglementswijzigingen van het afgelopen jaar nog eens onder de aandacht gebracht.

Mini-sessies
Naar aanleiding van een eerder verzoek vanuit het scheidsrechterskorps werd dit keer volop aandacht besteed aan een breed scala van handboogdisciplines. Hiervoor werden experts uitgenodigd die allen een inspirerende mini-sessie hielden over de charmes en uitdagingen van deze specifieke vormen van handboogsport.
De volgende onderwerpen kwamen hierbij aan bod:

  • Traditioneel door Jan Bosma
  • Run Archery door Tonny van Kuringen (foto)
  • 25m1pijl door Dirk Schaap
  • Veld door Johan van Dongen

Casuïstiek 
Na een welverdiende en gezellige lunch gingen de scheidsrechters in groepsverband aan de slag met het bediscussiëren van casussen. Aan de hand van beschreven praktijksituaties werd nagedacht over spelregels, procedures en de rol van de scheidsrechter. Onder leiding van Paul van Veen werden de antwoorden plenair besproken.

Aanvalsplan: meer en betere scheidsrechters
NHB-bestuurslid Henk Miltenburg lichtte het recent vastgestelde aanvalsplan “meer en betere scheidsrechters” toe. Doel van dit project is de kwaliteit van het scheidsrechterskorps structureel te verhogen middels betere – persoonlijke – begeleiding en de invoering van een kwaliteitssysteem. Het werd een nuttige sessie waarbij de aanwezige scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld hun visie op opleiden en begeleiden te delen.
De commissie scheidsrechters en werkgroep arbitrage opleidingen nemen de uitgangspunten van het plan én de verzamelde feedback mee in de precieze uitwerking van dit project.

De dag werd afgesloten met een dankwoord aan Sjaak van Veen voor zijn bewezen diensten als voorzitter van de commissie. Onder applaus van alle aanwezigen ontving Sjaak uit handen van Henk Miltenburg een mooie bos bloemen. Sjaak blijft actief als scheidsrechter en we hopen hem nog lang terug te zien op onze wedstrijden.

Speciaal woord van dank aan de gastheren van deze dag; de vrijwilligers van l’Union Boxtel. 

Richt je pijlen op de laatste nieuwtjes! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis geen enkel schot.