Verantwoord sporten
De Nederlandse sportwereld is weer actief, maar wel met beperkingen als gevolg van de maatregelen om het Covid-19 virus in te dammen. Sinds 1 juli is er een grote stap worden gezet met het weer kunnen heropenen van binnensportaccommodaties. In augustus zijn er nieuwe maatregelen gekomen, met name voor de horeca en de grootte van groepen. De Nederlandse Handboog Bond (NHB) zorgt voor een verantwoorde wijze voor het veilig beoefenen en beleven van de handboogsport. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende handboogsporter, vrijwilliger en medewerker voorop.
Uitgangspunt: gebruik uw gezond verstand!

Wat mag er nu?
Sinds 1 juli mogen handboogsporters zowel binnen als buiten sporten en zijn wedstrijden weer mogelijk. Daarbij geldt ten allen tijden 1,5 meter afstand dient te worden gehouden, maar dat deze tijdens sportbeoefening mag worden losgelaten, indien dit de sportbeoefening in de weg staat. In de praktijk betekent dit dat we adviseren zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand te houden en hier alleen van af te wijken als dit de sportbeoefening in de weg staat. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat er voor en na het sporten altijd 1,5 meter afstand dient te worden gehouden, dus ook tijdens bijvoorbeeld de materiaalcontrole, groepfoto’s en medailleceremonies.
Ook de sportkantines en barren in de handboogaccommodaties zijn weer worden geopend onder voorwaarden. Belangrijk is hierbij dat er aandacht is voor placering, notering van gegevens en verificatie van de gezondheid.
Ook evenementen en wedstrijden
zijn onder voorwaarden weer toegestaan. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de handhaving.

Basisregels
De volgende basisregels gelden in het dagelijks leven:

  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • pas hygiëne toe: nies in uw elleboog en was vaak uw handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Sportprotocol NOC*NSF
Deze basisregels door NOC*NSF en sportbonden vertaald in een algemeen sportprotocol. Dit protocol is door NOC*NSF samen met gemeenten, RIVM en de Rijksoverheid opgesteld. Dit protocol is hier te vinden.
Op buitensportaccommodaties is er al veel mogelijk. Daar hebben we inmiddels ervaring mee.
Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Daarom is het belangrijk dat verenigingen controleren op juiste werking van aanwezige ventilatiesystemen en ervoor zorgen dat er voldoende wordt geventileerd. Soms is ventilatie door het openzetten van ramen en deuren al voldoende. Stem dit vooral ook af met de gemeente.

Specifieke regels voor de sport
Voor de sport gelden er specifieke uitwerkingen naast de bovenstaande regels, waarvan de belangrijkste hier zijn weergegeven:

  • Tijdens sportbeoefening is 1,5 meter afstand niet meer perse nodig. Onnodig contact moet echter nog wel worden vermeden. Het contact moet dus tijdelijk zijn. Voor de handboogsport betekent dit dat een veld met 1,5 meter afstand wordt ingericht en alleen indien dit de sportbeoefening onmogelijk maakt dat  aan de schietlijn de 1,5 meter afstand kan worden losgelaten.
  • Voor en na het actieve schieten is 1,5 meter afstand altijd de norm.
  • Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand niet.
  • Voor trainers en instructeurs geldt dat zij geen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren tot kinderen tot 13 jaar en dat zij in het kader van veiligheid in contact mogen komen met sporters, ook indien zij ouder dan 17 jaar zijn.

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het belangrijk de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Richtlijnen handboogsport
De NHB maakt tijdens de coronacrisis steeds een eigen vertaling van het protocol in richtlijnen voor de handboogsport, zodat we samen op een verantwoorde manier de pijl en boog weer kunnen oppakken. Op basis van het aangepaste protocol hebben wij aanvullende richtlijnen opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Heropenen sportkantine/bar
Het heropenen van de bar per 1 juli 2020 in handboogaccommodaties vraagt ook veel van verenigingen. NOC*NSF heeft een goede checklist gemaakt die goed toepasbaar is. Deze is hier te vinden.

Wedstrijden, evenementen en competities
Per 1 juli zijn er weer wedstrijden en evenementen mogelijk. Indien er bij buitenevenementen minder dan 250 toeschouwers komen, is er geen noodzaak tot reservering, gezondheidscheck en placering. Indien er meer dan 250 toeschouwers komen, is dat wel noodzakelijk.
Bij binnenevenementen ligt de grens op 100 toeschouwers. 
Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters).
Zorg dat er voldoende ruimte is voor sporters, officials, vrijwilligers en toeschouwers. Voor hulp bij inrichting van het wedstrijdveld, inclusief looproutes en dergelijke is het bondsbureau bereikbaar.
Speciaal voor organisatoren van Veld- en 3D-wedstrijden is een aanvullende handreiking opgesteld. Deze vind je hier.
Ook voor organisatoren van en deelnemers aan Outdoorwedstrijden is een aanvullende handreiking opgesteld. Deze vind je hier.
Specifiek voor toeschouwers heeft NOC*NSF een handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden opgesteld. Deze vind je hier.

Communicatiemateriaal
NOC*NSF heeft communicatiematerialen die gebruikt kunnen worden d
oor alle verenigingen en andere aanbieders in de sport. Deze zijn hier te downloaden.
Voor de handboogsport heeft de NHB in de eerdere fase een communicatiepakket ontwikkeld. Ook deze zijn nu ingericht op de versoepelingen en kunt u hier vinden.
Indien deze materialen niet afdoende zijn voor de handboogsport kan dit worden aangegeven aan het bondsbureau via onderstaande contactgegevens.

Contact

Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de spelregels kunnen gesteld worden via verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl.