Verantwoord beleven
De Nederlandse sportwereld kan gefaseerd weer worden opgestart. De Nederlandse Handboog Bond (NHB) zorgt voor een gefaseerde opstart voor het veilig beoefenen en beleven van de handboogsport. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende handboogsporter, vrijwilliger en medewerker voorop. 

Fase 2: Iedereen mag buiten sporten
Vanaf maandag 11 mei mogen handboogsporters weer samen trainen in de buitenlucht met ten minste anderhalve meter afstand. Kinderen t/m 12 jaar mogen onder begeleiding weer buiten trainen in groepsverband. Jeugd van 13 t/m 18 jaar mogen ook onder begeleiding weer buiten trainen in groepsverband, maar moeten ten minste anderhalve meter afstand houden. Wedstrijden en competities buiten verenigingsverband zijn nog niet toegestaan.

Sportprotocol NOC*NSF
NOC*NSF heeft met gemeenten, RIVM en de Rijksoverheid een algemeen protocol ‘Verantwoord Sporten’ opgesteld. Hierbij zijn ook de nodige posters te vinden, die sportbreed gebruikt worden.
Dat protocol en materiaal vind je
hier.

Spelregels handboogsport
De NHB heeft eigen vertaling gemaakt in spelregels voor de handboogsport, zodat we samen op een verantwoorde manier de pijl en boog weer kunnen oppakken. Waar nodig worden het algemene protocol en de spelregels van de NHB de komende periode n.a.v. nieuwe maatregelen van het RIVM verder aangevuld en geactualiseerd. Houdt daarom de site van de NHB in de gaten voor het belangrijkste nieuws.
Vind de spelregels hier.

Communicatiemateriaal
Voor alle verenigingen en andere aanbieders van de handboogsport heeft de NHB een communicatiepakket ontwikkeld. Deze materialen zijn voor iedereen gratis te downloaden.
Download het pakket hier.

Contact

Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de spelregels kunnen gesteld worden via verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl.