(Laatste update: zaterdag 27 november 2021)

Verantwoord sporten
Vanaf zondag 28 november 17u00 gelden er strenge maatregelen om de oplopende besmettingscijfers aan te kunnen pakken. Sportacommodaties moeten van 17u00 tot 05u00 gesloten zijn. Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek en sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Bovendien moeten er binnen mondkapjes worden gedragen, behalve als iemand zit of aan het sporten is. Ook is 1,5 meter afstand de norm, behalve tijdens het sporten. Voor buiten sporten geldt de CTB-plicht alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras. Er geldt een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.

De oplopende besmettingscijfers betekenen vooral ook dat we ons gezond verstand moeten blijven gebruiken. Dat betekent dus de basisregels in acht nemen. Het betekent ook dat we elkaar de ruimte moeten geven om onze sport voor iedereen mogelijk en toegankelijk te houden. Dat kan op vele verschillende manieren, maar vooral door respect en waardering te hebben voor iedereen. De laatste corona-update is van zaterdag 27 november. Eerdere updates zijn verschenen op 13 november en 23 november.

Gezond en fit
Hoofddoel is dat we gezond en fit blijven. Niet alleen om de verspreiding van het coronavirus indammen, maar ook om de beweegarmoede te stoppen. Dus blijf in beweging. Immers, sport is goed voor de fysieke en mentale fitheid. Daarom zetten we alles in om mensen weer aan het sporten te krijgen.
De Nederlandse Handboog Bond (NHB) zorgt voor een kader om op verantwoorde wijze de handboogsport veilig te kunnen beoefenen en beleven. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende handboogsporter, vrijwilliger en medewerker voorop. Uitgangspunt: gebruik je gezonde verstand!

Basisregels
De basisregels blijven onverkort van kracht:

  • Was vaak en goed je handen. Hoest en nies in je elleboog. 
  • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie.
  • 1,5 meter afstand is de norm, behalve tijdens het sporten.

Sportprotocol NOC*NSF
Deze basisregels door NOC*NSF en sportbonden vertaald in een algemeen sportprotocol. Dit protocol is door NOC*NSF samen met gemeenten, RIVM en de Rijksoverheid opgesteld. Dit protocol is hier te vinden (update 28 november volgt spoedig). Verder heeft NOC*NSF een grote reeks aan vragen en antwoorden, welke bijna dagelijks wordt geactualiseerd. Deze zijn hier te vinden. Ook de Rijksoverheid heeft vragen en antwoorden opgesteld ten aanzien van de sport; deze vind je hier

Specifieke regels voor de handboogsport
Het algemeen sportprotocol is vertaald in richtlijnen voor de handboogsport, zodat we samen op een verantwoorde manier de pijl en boog weer kunnen oppakken. Op basis van het aangepaste protocol hebben wij aanvullende richtlijnen opgesteld. Deze zijn hier te vinden. Deze worden komende dagen ook aangepast.

Communicatiemateriaal
NOC*NSF heeft communicatiematerialen die gebruikt kunnen worden d
oor alle verenigingen en andere aanbieders in de sport. Deze zijn hier te vinden.
Voor de handboogsport heeft de NHB in de eerdere fase een communicatiepakket ontwikkeld. Ook deze zijn nu ingericht op de versoepelingen en kunt u hier vinden.
Indien deze materialen niet afdoende zijn voor de handboogsport kan dit worden aangegeven aan het bondsbureau via onderstaande contactgegevens.

Contact

Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de spelregels kunnen gesteld worden via verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl.