(Laatste update: woensdag 22 september 2021)

Verantwoord sporten
Sinds de zomer 2021 mogen alle sportaccommodaties weer open en gebruikt worden. Veel beperkingen zijn daarmee verleden tijd en met uitoefening van de basismaatregelen is het beoefenen van de handboogsport weer goed en wel mogelijk. Voor sporten zijn er vanaf 25 september geen beperkingen: geen 1,5 meter afstand, geen coronatestbewijs en geen coronacheck. Ook de registratie en gezondheidscheck vervalt. Enkele basisregels (bij klachten thuisblijven en laten testen, en vaak en goed handen wassen) blijven leidend. Ook bestaan er nog wel beperkingen ten aanzien van de horeca, waar ook sportkantines onder vallen.

Gezond en fit
Hoofddoel is dat we gezond en fit blijven. Niet alleen om de verspreiding van het coronavirus indammen, maar ook om de beweegarmoede te stoppen. Dus blijf in beweging. Immers, sport is goed voor de fysieke en mentale fitheid. Daarom zetten we alles in om mensen weer aan het sporten te krijgen.
De Nederlandse Handboog Bond (NHB) zorgt voor een kader om op verantwoorde wijze de handboogsport veilig te kunnen beoefenen en beleven. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende handboogsporter, vrijwilliger en medewerker voorop. Uitgangspunt: gebruik je gezonde verstand!

Basisregels
De basisregels blijven onverkort van kracht:

  • Was vaak en goed je handen. Hoest en nies in je elleboog. 
  • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen.

Sportprotocol NOC*NSF
Deze basisregels door NOC*NSF en sportbonden vertaald in een algemeen sportprotocol. Dit protocol is door NOC*NSF samen met gemeenten, RIVM en de Rijksoverheid opgesteld. Dit protocol is hier te vinden (laatste versie 20 september 2021). Verder heeft NOC*NSF een grote reeks aan vragen en antwoorden, welke bijna dagelijks wordt geactualiseerd. Deze zijn hier te vinden. Ook de Rijksoverheid heeft vragen en antwoorden opgesteld ten aanzien van de sport; deze vind je hier

Specifieke regels voor de handboogsport
Het algemeen sportprotocol is vertaald in richtlijnen voor de handboogsport, zodat we samen op een verantwoorde manier de pijl en boog weer kunnen oppakken. Op basis van het aangepaste protocol hebben wij aanvullende richtlijnen opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Communicatiemateriaal
NOC*NSF heeft communicatiematerialen die gebruikt kunnen worden d
oor alle verenigingen en andere aanbieders in de sport. Deze zijn hier te vinden.
Voor de handboogsport heeft de NHB in de eerdere fase een communicatiepakket ontwikkeld. Ook deze zijn nu ingericht op de versoepelingen en kunt u hier vinden.
Indien deze materialen niet afdoende zijn voor de handboogsport kan dit worden aangegeven aan het bondsbureau via onderstaande contactgegevens.

Contact

Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de spelregels kunnen gesteld worden via verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl.