(Laatste update: vrijdag 16 oktober 2020)

Verantwoord sporten
De coronapandemie heeft forse impact op de Nederlandse sportwereld. Stap voor stap hebben we na een periode van niet-sporten in de maanden maart en april de handboogsport weer kunnen hervatten. Vanaf woensdag 14 oktober 22u00 blijft sporten mogelijk, maar dan wel zonder publiek, zonder nazit in de sportkantine, altijd met anderhalve meter afstand en beperkingen in het aantal mensen dat tegelijkertijd ergens mag zijn. Ondertussen blijven er ook tijdens en na het sporten zaken om rekening mee te houden. Doel is dat we kunnen blijven sporten om gezond en fit te blijven en de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Immers, sport is goed voor de fysieke en mentale fitheid. Daarom heeft de Rijksoverheid sportverenigingen open gehouden. En wij moeten dan ook met elkaar ons gezond verstand gebruiken en ons aan de gestelde regels houden.
De Nederlandse Handboog Bond (NHB) zorgt voor een verantwoorde wijze voor het veilig beoefenen en beleven van de handboogsport. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende handboogsporter, vrijwilliger en medewerker voorop.
Uitgangspunt: gebruik uw gezond verstand!

Wat mag er nu?
Handboogsporters mogen zowel binnen als buiten sporten. Daarbij geldt dat te allen tijde 1,5 meter afstand dient te worden gehouden, ook tijdens het sporten (uitgezonderd mensen uit hetzelfde huishouden en jongeren tot en met 17 jaar). Vanaf 14 oktober 22u00 geldt verder dat er maximaal 30 personen tegelijkertijd in één binnenruimte mogen zijn en dat de groepjes van maximaal vier personen samen mogen sporten, exclusief trainer/instructeur. Ook adviseren wij nadrukkelijk om in alle handboogaccommodaties mondkapjes te gebruiken. De sportkantines en barren in onze handboogaccommodaties blijven gesloten. Voor de helderheid, sluiting van de bar betekent niet dat de gehele schiethal hoeft te worden gesloten; de sport mag immers doorgaan! Achtergrond van deze maatregel van de Rijksoverheid is dat groepsvorming wordt tegengegaan. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de handhaving.

Basisregels
De volgende basisregels gelden in het dagelijks leven:

 • heeft u klachten? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • pas hygiëne toe: hoest en nies in uw elleboog en was vaak uw handen;
 • werk thuis, behalve als het niet anders kan;
 • ga weg als het druk is;
 • beperk het aantal reisbewegingen en reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

Sportprotocol NOC*NSF
Deze basisregels door NOC*NSF en sportbonden vertaald in een algemeen sportprotocol. Dit protocol is door NOC*NSF samen met gemeenten, RIVM en de Rijksoverheid opgesteld. Dit protocol is hier te vinden (geactualiseerd op woensdag 15 oktober). Verder heeft NOC*NSF een grote reeks aan vragen en antwoorden, welke bijna dagelijks wordt geactualiseerd. Deze zijn hier te vinden. Ook de Rijksoverheid heeft vragen en antwoorden opgesteld ten aanzien van de sport; deze vindt u hier.
Voor binnensportaccommodaties blijft goed ventileren van belang. Daarom is het belangrijk dat verenigingen controleren op juiste werking van aanwezige ventilatiesystemen en ervoor zorgen dat er voldoende wordt geventileerd. Soms is ventilatie door het openzetten van ramen en deuren al voldoende. Stem dit vooral ook af met de gemeente.

Specifieke regels voor de handboogsport
Voor de sport gelden er specifieke uitwerkingen naast de bovenstaande regels, waarvan de belangrijkste hier zijn weergegeven:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand, ook aan de schietlijn (uitgezonderd mensen uit hetzelfde huishouden en jeugd tot en met 17 jaar);
 • Publiek is niet toegestaan, dus ook geen wachtende ouders/begeleiders;
 • Maximaal 4 personen mogen tegelijkertijd in één groep sporten, exclusief trainer/instructeur. Deze groepen moeten herkenbaar zijn en meer dan 1,5 meter van andere groepen verwijderd zijn. 
 • Altijd maximaal 30 personen per ruimte, waarbij 1,5 meter afstand moet worden gegarandeerd. Dat betekent maatwerk per accommodatie, zodat het maximum in veel handboogacommodaties lager is dan 30 personen.

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het belangrijk de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Richtlijnen handboogsport (per 16 oktober 2020)
De NHB maakt tijdens de coronacrisis steeds een eigen vertaling van het protocol in richtlijnen voor de handboogsport, zodat we samen op een verantwoorde manier de pijl en boog weer kunnen oppakken. Op basis van het aangepaste protocol hebben wij aanvullende richtlijnen opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Aanscherpingen vanaf woensdag 14 oktober 22u00
De Rijksoverheid heeft in de persconferentie op dinsdag 13 oktober laten weten dat er vanaf woensdag 14 oktober 2020 22u00 aanscherpingen zijn voor in ieder geval de komende vier weken. Deze aanscherpingen zijn volledig te lezen op de website van de Rijksoverheid. Voor de sportwereld is er door de Rijksoverheid een aparte vraag- en antwoordlijst gemaakt. Deze informatieve vragenlijst van de Rijksoverheid.

Voor de handboogsport leidt dit tot de volgende specifieke zaken:

 • Altijd anderhalve meter afstand
 • Maximaal aantal personen in eenzelfde ruimte: 30 personen (kan afhankelijk van de accommodatie zelfs kleiner zijn, omdat 1,5 meter afstand gewaarborgd moet worden)
 • Maximale gezelschapsgrootte: 4 personen (voor 13 jaar en ouder)
 • Sportkantines zijn gesloten
 • Geen publiek
 • Medewerkers bondsbureau werken vanuit huis

Mondkapjes
De Rijksoverheid is gekomen met een dringend advies tot het dragen van mondkapjes. Dit hoeft niet tijdens de sportbeoefening, omdat dit vaak niet mogelijk is. Zeker niet bij de handboogsport, waarbij het gebruik van een mondkapje zelfs gevaarlijk kan zijn. De NHB adviseert haar leden om in de binnenaccommodaties mondkapjes te gebruiken, wanneer mensen niet sporten en zich in de ruimte bewegen. Bij instructie of training adviseren we de trainer bij begeleiding eveneens een mondkapje te gebruiken, wanneer dat de begeleiding niet hindert. 

Communicatiemateriaal
NOC*NSF heeft communicatiematerialen die gebruikt kunnen worden d
oor alle verenigingen en andere aanbieders in de sport. Deze zijn hier te downloaden.
Voor de handboogsport heeft de NHB in de eerdere fase een communicatiepakket ontwikkeld. Ook deze zijn nu ingericht op de versoepelingen en kunt u hier vinden.
Indien deze materialen niet afdoende zijn voor de handboogsport kan dit worden aangegeven aan het bondsbureau via onderstaande contactgegevens.

Contact

Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de spelregels kunnen gesteld worden via verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl.