(Laatste update: dinsdag 12 januari 2021)

Verantwoord sporten
De coronapandemie heeft forse impact op de Nederlandse sportwereld. Nadat we stap voor stap de handboogsport hebben kunnen hervatten, zijn we sinds 15 december 2020 terug in lockdown. Sporten blijft mogelijk, maar alleen buiten, zonder publiek, zonder nazit in de sportkantine, altijd met anderhalve meter afstand en een maximale groepsgrootte van twee personen. Daarnaast het hoofdadvies: blijf zo veel mogelijk thuis. Doel is dat we gezond en fit blijven en de verspreiding van het coronavirus indammen. Dus blijf zo veel mogelijk thuis en blijf in beweging. Immers, sport is goed voor de fysieke en mentale fitheid. Daarom mag sporten buiten nog steeds. Wel moeten we dan ook met elkaar ons gezond verstand gebruiken en ons aan de gestelde regels houden.
De Nederlandse Handboog Bond (NHB) zorgt voor een verantwoorde wijze voor het veilig beoefenen en beleven van de handboogsport. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende handboogsporter, vrijwilliger en medewerker voorop.
Uitgangspunt: gebruik uw gezond verstand!

Wat mag er op dit moment?
Handboogsporters mogen alleen buiten sporten. Daarbij geldt dat te allen tijde 1,5 meter afstand dient te worden gehouden, ook tijdens het sporten (uitgezonderd mensen uit hetzelfde huishouden en jongeren tot en met 17 jaar). De binnenaccommodaties, inclusief sportkantines en barren, blijven gesloten. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de handhaving.

Basisregels
De volgende basisregels gelden in het dagelijks leven:

 • heeft u klachten? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • pas hygiëne toe: hoest en nies in uw elleboog en was vaak uw handen;
 • werk thuis;
 • beperk het aantal reisbewegingen.

Sportprotocol NOC*NSF
Deze basisregels door NOC*NSF en sportbonden vertaald in een algemeen sportprotocol. Dit protocol is door NOC*NSF samen met gemeenten, RIVM en de Rijksoverheid opgesteld. Dit protocol is hier te vinden (dit is geactualiseerd per dinsdag 12 januari 2021). Verder heeft NOC*NSF een grote reeks aan vragen en antwoorden, welke bijna dagelijks wordt geactualiseerd. Deze zijn hier te vinden. Ook de Rijksoverheid heeft vragen en antwoorden opgesteld ten aanzien van de sport; deze vindt u hier.

Specifieke regels voor de handboogsport
Voor de sport gelden er specifieke uitwerkingen naast de bovenstaande regels, waarvan de belangrijkste hier zijn weergegeven:

 • Er mag alleen buiten worden geschoten;
 • Houd altijd 1,5 meter afstand, ook aan de schietlijn (uitgezonderd mensen uit hetzelfde huishouden en jeugd tot en met 17 jaar);
 • Publiek is niet toegestaan, dus ook geen wachtende ouders/begeleiders;
 • Maximaal 2 personen mogen tegelijkertijd in één groep sporten, exclusief trainer/instructeur. Deze groepen moeten herkenbaar zijn en meer dan 1,5 meter van andere groepen verwijderd zijn.

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het belangrijk de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Richtlijnen handboogsport (sinds 15 december 2020)
De NHB maakt tijdens de coronacrisis steeds een eigen vertaling van het protocol in richtlijnen voor de handboogsport, zodat we samen op een verantwoorde manier de pijl en boog weer kunnen oppakken. Op basis van het aangepaste protocol hebben wij aanvullende richtlijnen opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

De Rijksoverheid heeft in de persconferentie op dinsdag 12 januari laten weten dat we in ieder geval tot en met 9 februari 2021 in lockdown blijven. Zie ook de website van de Rijksoverheid. Voor de sportwereld is er door de Rijksoverheid een aparte vraag- en antwoordlijst gemaakt. Deze informatieve vragenlijst van de Rijksoverheid is hier te vinden.

Voor de handboogsport leidt dit tot de volgende specifieke zaken:

 • Altijd anderhalve meter afstand
 • Maximaal aantal personen in eenzelfde ruimte: 30 personen (kan afhankelijk van de accommodatie zelfs kleiner zijn, omdat 1,5 meter afstand gewaarborgd moet worden)
 • Maximale gezelschapsgrootte: 2 personen (voor 13 jaar en ouder)
 • Binnenaccommodaties zijn gesloten
 • Geen publiek
 • Medewerkers bondsbureau werken vanuit huis

Communicatiemateriaal
NOC*NSF heeft communicatiematerialen die gebruikt kunnen worden d
oor alle verenigingen en andere aanbieders in de sport. Deze zijn hier te downloaden.
Voor de handboogsport heeft de NHB in de eerdere fase een communicatiepakket ontwikkeld. Ook deze zijn nu ingericht op de versoepelingen en kunt u hier vinden.
Indien deze materialen niet afdoende zijn voor de handboogsport kan dit worden aangegeven aan het bondsbureau via onderstaande contactgegevens.

Contact

Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de spelregels kunnen gesteld worden via verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl.