(Laatste update: zaterdag 29 mei 2021)

Verantwoord sporten
De coronapandemie heeft forse impact op de Nederlandse sportwereld. Stap voor stap zijn er weer meer mogelijkheden om samen te sporten. Op vrijdag 28 mei jl. maakte het kabinet bekend dat op vanaf zaterdag 5 juni stap 3 van het zogenaamde Opstartplan wordt gezet. Dat betekent onder meer dat jeugdwedstrijden tot en met 17 jaar zijn toegestaan, de sportkantines weer open mogen, de groepsgrootte gaat naar maximaal 50 personen en dat anderhalve meter afstand tijdens het sporten niet hoeft als dit nodig is voor de sportbeoefening. De basisregels blijven leidend.

Hoofddoel is dat we gezond en fit blijven en de verspreiding van het coronavirus indammen. Dus blijf in beweging. Immers, sport is goed voor de fysieke en mentale fitheid. Daarom zetten we alles in om mensen weer aan het sporten te krijgen. Wel moeten we dan ook met elkaar ons gezond verstand gebruiken en ons aan de gestelde regels houden. Geen handen schudden, binnen een mondkapje op als je niet aan het sporten bent en goede hygiëne.
De Nederlandse Handboog Bond (NHB) zorgt voor een verantwoorde wijze voor het veilig beoefenen en beleven van de handboogsport. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende handboogsporter, vrijwilliger en medewerker voorop.
Uitgangspunt: gebruik uw gezond verstand!

Wat mag er vanaf 5 juni?
Handboogsport mag zowel binnen als buiten. 1,5 meter afstand tijdens het sporten hoeft niet meer als dit nodig is voor de beoefening van de sport. De binnenaccommodaties zijn geopend, waarbij mensen met maximaal 50 personen tegelijkertijd in één ruimte. Sportkantines en barren zijn weer geopend; onder voorwaarden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de handhaving.

Tot 5 juni geldt nog:
Handboogsporters mogen zowel binnen als buiten sporten. Daarbij geldt dat 1,5 meter afstand dient te worden gehouden, ook tijdens het sporten (uitgezonderd mensen uit hetzelfde huishouden en jongeren tot en met 26 jaar). De binnenaccommodaties zijn geopend, waarbij mensen met maximaal 30 personen tegelijkertijd in één ruimte. Sportkantines en barren zijn gesloten; het terras mag wel geopend zijn net als ‘horeca to go’. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de handhaving.

Basisregels
De basisregels blijven onverkort van kracht:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Sportprotocol NOC*NSF
Deze basisregels door NOC*NSF en sportbonden vertaald in een algemeen sportprotocol. Dit protocol is door NOC*NSF samen met gemeenten, RIVM en de Rijksoverheid opgesteld. Dit protocol is hier te vinden (dit wordt geactualiseerd op 31 mei 2021). Verder heeft NOC*NSF een grote reeks aan vragen en antwoorden, welke bijna dagelijks wordt geactualiseerd. Deze zijn hier te vinden. Ook de Rijksoverheid heeft vragen en antwoorden opgesteld ten aanzien van de sport; deze vindt u hier.

Specifieke regels voor de handboogsport
Voor de sport gelden er specifieke uitwerkingen naast de bovenstaande regels, waarvan de belangrijkste hier zijn weergegeven:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand voor en na het schieten. Tijdens het sporten hoeft dat niet wanneer het niet anders kan, denk bij wedstrijden aan de schietlijn en bij het halen van pijlen en registreren van scores;
  • Publiek is niet toegestaan, uitzonderingen in sportprotocol;
  • Binnen mogen maximaal 50 personen in één ruimte tegelijkertijd verblijven, exclusief trainer/instructeur. 

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het belangrijk de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Richtlijnen handboogsport
De NHB maakt tijdens de coronapandemie steeds een eigen vertaling van het protocol in richtlijnen voor de handboogsport, zodat we samen op een verantwoorde manier de pijl en boog weer kunnen oppakken. Op basis van het aangepaste protocol hebben wij aanvullende richtlijnen opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Sinds mei zijn er volgens het Opstartplan van de Rijksoverheid weer meer mogelijkheden voor de sport. Of deze daadwerkelijk worden doorgevoerd, hangt af van de actuele situatie. Zie ook de website van de Rijksoverheid. Voor de sportwereld is er door de Rijksoverheid een aparte vraag- en antwoordlijst gemaakt. Deze informatieve vragenlijst van de Rijksoverheid is hier te vinden.

Communicatiemateriaal
NOC*NSF heeft communicatiematerialen die gebruikt kunnen worden d
oor alle verenigingen en andere aanbieders in de sport. Deze zijn hier te downloaden.
Voor de handboogsport heeft de NHB in de eerdere fase een communicatiepakket ontwikkeld. Ook deze zijn nu ingericht op de versoepelingen en kunt u hier vinden.
Indien deze materialen niet afdoende zijn voor de handboogsport kan dit worden aangegeven aan het bondsbureau via onderstaande contactgegevens.

Contact

Vragen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de spelregels kunnen gesteld worden via verantwoordehandboogsport@handboogsport.nl.