Verenigings ondersteuning
Bij de Nederlandse Handboog Bond staan de leden centraal. De vereniging waar die leden actief zijn heeft wensen en behoeften waarop moet worden ingespeeld en/of hulpvragen die beantwoord moeten worden. De NHB heeft verschillende projecten en producten ontwikkeld die aan deze behoefte en/of hulpvraag kunnen beantwoorden.

Voorlichting en advisering gebeurt veelal vanuit het bondsbureau, of de rayons.

Informatie
Leden
administratie
Ledenadministratie

Van alle leden worden gegevens opgeslagen in de centrale ledenadministratie; gegevens die belangrijk zijn voor het lidmaatschap. Denk dan aan geboortedatum en NAW-gegevens, maar ook zaken als gevolgde handboogopleidingen en speelsterktes.

De ledenadministratie van de NHB wordt beheerd, bewaakt en ontwikkeld door medewerkers. Daarnaast is de administratie benaderbaar voor de secretarissen en ledenadministrateurs van handboogverenigingen. Zij kunnen leden van hun verenigingen aan- en afmelden, en gegevens bewerken en aanvullen. Tegelijkertijd wordt er samen met verenigingsbestuurders gekeken hoe de NHB-ledenadministratie ook gebruikt kan gaan worden voor de administratie van de vereniging.

Privacy

De gegevens van leden worden enkel aan anderen verstrekt voor enkele typische verenigingsactiviteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een adressenlijst voor de verzending van het ledenmagazine of het aanleveren van gegevens die op de ledenpas worden geprint. In de meeste andere situaties zal de NHB geen gegevens overhandigen aan derden (extern of intern), tenzij hiertoe wordt besloten in de bondsraad of wanneer er een wettelijke verplichting is om gegevens te verstrekken. Op grond van de Wbp hebben leden recht op informatie over, inzage in, aanvulling, verbetering, verwijdering en afscherming van hun persoonsgegevens.

Meer weten over rechten en plichten? Kijk op mijnprivacy.nl

Onze Relaties

De ledenadministratie van de Nederlandse Handboog Bond is online benaderbaar. De webapplicatie OnzeRelaties wordt ontwikkeld door Setbased IT Consultancy. Op dit moment is het voor ledenadministrateurs mogelijk om leden aan- en af te melden.

Verenigingen
Basispreventie
Collectieve regelingen
Modelstatuten

Geinteresseerd om zelf een nieuwe handboogvereniging te starten? Met behulp van dit model kunt u de (voor het lidmaatschap van de NHB vereiste) Statuten opstellen.

Modelstatuten NHB-vereniging

Vereniging oprichten
Verenigingspanel

Het verenigingspanel bestaat uit een wisselende groep bestuurders en een medewerker van het bondsbureau die tweewekelijks samenkomt. Ze wisselen kennis en ervaringen uit over thema’s omtrent verenigingsmanagement. De resultaten worden gedeeld zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen.

Wil je je graag aansluiten voor de volgende ronde of staat jouw vereniging voor een uitdaging die je graag in het panel besproken zou zien? Stuur dan een mail naar: projecten@handboogsport.nl

WBTR

Stappenplan WBTR
WBTR Modelstatuten

Op basis van de nieuwe statuten van de NHB, die op dit moment worden geschreven, komen er nieuwe modelstatuten. Deze verwachten we in het vierde kwartaal van 2021 te presenteren, waarna verenigingen hier allemaal goed gebruik van kunnen maken.

Nog steeds vragen? Stuur ons een bericht
Voor andere vragen, mail ons op info@handboogsport.nl of bel +31 (0) 26 48 34 700