Verenigings ondersteuning

Bij de Nederlandse Handboog Bond staan de leden centraal. De vereniging waar die leden actief zijn heeft wensen en behoeften waarop moet worden ingespeeld en/of hulpvragen die beantwoord moeten worden. De NHB heeft verschillende projecten en producten ontwikkeld die aan deze behoefte en/of hulpvraag kunnen beantwoorden. Voorlichting en advisering gebeurt veelal vanuit het bondsbureau, of de rayons.

Lees ook: Wat doet de NHB voor haar leden

Informatie
Leden
administratie
Ledenadministratie

Van alle leden worden gegevens opgeslagen in de centrale ledenadministratie; gegevens die belangrijk zijn voor het lidmaatschap. Denk dan aan geboortedatum en NAW-gegevens, maar ook zaken als gevolgde handboogopleidingen en speelsterktes.

De ledenadministratie van de NHB wordt beheerd, bewaakt en ontwikkeld door medewerkers. Daarnaast is de administratie benaderbaar voor de secretarissen en ledenadministrateurs van handboogverenigingen. Zij kunnen leden van hun verenigingen aan- en afmelden, en gegevens bewerken en aanvullen. Tegelijkertijd wordt er samen met verenigingsbestuurders gekeken hoe de NHB-ledenadministratie ook gebruikt kan gaan worden voor de administratie van de vereniging.

Privacy

De gegevens van leden worden enkel aan anderen verstrekt voor enkele typische verenigingsactiviteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een adressenlijst voor de verzending van het ledenmagazine of het aanleveren van gegevens die op de ledenpas worden geprint. In de meeste andere situaties zal de NHB geen gegevens overhandigen aan derden (extern of intern), tenzij hiertoe wordt besloten in de bondsraad of wanneer er een wettelijke verplichting is om gegevens te verstrekken. Op grond van de Wbp hebben leden recht op informatie over, inzage in, aanvulling, verbetering, verwijdering en afscherming van hun persoonsgegevens.

Meer weten over rechten en plichten? Kijk op mijnprivacy.nl

Onze Relaties

De ledenadministratie van de Nederlandse Handboog Bond is online benaderbaar. De webapplicatie OnzeRelaties wordt ontwikkeld door Setbased IT Consultancy. Op dit moment is het voor ledenadministrateurs mogelijk om leden aan- en af te melden.

Verenigingen
Basispreventie
Verzekeringen

Verzekeringsplatform Handboogsport Nederland & Everion
Handboogsport Nederland heeft een verzekeringsplatform, samen met onze partner Everion. Dit platform is vindbaar via deze Link naar Verzekeringsplatform Handboogsport Nederland. Op dit platform krijg je inzicht in de collectieve verzekeringen die de Bond voor alle leden regelt, en verzekeringen voor verenigingen en trainers. Een uitgebreid toelichting hiervoor is te vinden in dit document: Introductie verzekeringsplatform Handboogsport Nederland.

Collectieve verzekeringen
Door Handboogsport Nederland zijn voor alle leden (verenigingen en personen) de volgende verzekeringen geregeld: aansprakelijkheid, ongevallen en bestuurdersaansprakelijkheid.

Verzekeringen voor verenigingen en trainers
Op het platform zijn verzekeringen te vinden voor verenigingen, zoals Aanvullende aansprakelijkheid, Opstal / huurdersbelang, Rechtsbijstand, Milieuschade, Inventaris, Elektronica, Glas en Cyber.
Voor trainers zijn de volgende verzekeringen te vinden, zoals
Aanvullende aansprakelijkheid, Materiaal, Rechtsbijstand en Cyber.

Vragen en antwoorden
Er worden vragen gesteld aan ons over verzekeringen. Deze zetten we zo veel mogelijk op een rij in Vragen en antwoorden over het verzekeringsplatform.
Vragen over verzekeringen? Mail naar verzekeringen@handboogsport.nl.

 

 

Modelstatuten

De statuten van jouw vereniging helemaal actueel maken aan de huidige wet- en regelgeving en de NHB-statuten? Of geïnteresseerd om zelf een nieuwe handboogvereniging op te richten? Met behulp van dit model kunt u de (voor het lidmaatschap van de NHB vereiste) verenigingsstatuten opstellen.

Modelstatuten NHB-vereniging (gewijzigd januari 2022)

Via onze partner Vereniging & Recht is het mogelijk om de verenigingsstatuten in een notariële akte te laten opnemen tegen een gereduceerd tarief van in totaal € 616,32 (inclusief alle kosten en btw). Het staat iedere vereniging vrij hiervan gebruik te maken; dit is geen verplichting. Soms lukt het een vereniging om bij een notaris in de buurt goedkoper uit te zijn en dat is altijd mooi natuurlijk.

Vereniging oprichten
NHB Statuten

Statuten Nederlandse Handboog Bond (per 27 januari 2022)
Algemeen Reglement (per 16 februari 2022)
Bestuurs- en directiereglement (per 16 februari 2022)
De reglementen algemeen tuchtrecht, matchfixing, doping en seksuele intimidatie zijn te vinden op http://www.isr.nl. Conform de statuten heeft de NHB aansluiting met het ISR voor deze zaken.

Verenigingspanel

Het verenigingspanel bestaat uit een wisselende groep bestuurders en een medewerker van het bondsbureau die tweewekelijks samenkomt. Ze wisselen kennis en ervaringen uit over thema’s omtrent verenigingsmanagement. De resultaten worden gedeeld zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen.

Wil je je graag aansluiten voor de volgende ronde of staat jouw vereniging voor een uitdaging die je graag in het panel besproken zou zien? Stuur dan een mail naar: projecten@handboogsport.nl

Ledenbinding & Behoud

Tijdens de Dag van de Handboogsport presenteerde Silvia Bos-Holtkamp van Sport verenigt Nederland de presentatie Ledenbinding & Behoud. Deze is hier terug te vinden.

WBTR

Stappenplan WBTR

Stappenplan WBTR

De modelstatuten voor verenigingen vindt u hierboven onder de kop modelstatuten.

Nog steeds vragen? Stuur ons een bericht
Voor andere vragen, mail ons op info@handboogsport.nl of bel +31 (0) 26 48 34 700