Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zojuist – op vrijdag 6 maart 2020 om 18u00 – een nieuw advies gepubliceerd aangaande de verspreiding van het Coronavirus. Dit advies gaat het in het bijzonder over inwoners van de provincie Noord-Brabant en luidt als volgt:
Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Het RIVM adviseert dit om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Gelet op dit advies heeft Arnoud Strijbis, algemeen directeur van de Nederlandse Handboog Bond, een mail gestuurd naar de verenigingen die een bondskampioenschap dan wel het NK aspiranten indoor organiseren. In deze mail is ingegaan op het nieuwe advies van het RIVM, dat invloed heeft voor de provincie Noord-Brabant en haar inwoners. Aan de organisatoren, met name die in de provincie Noord-Brabant, is meegegeven dat:
– vrijwilligers betrokken bij de wedstrijdorganisatie, die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben beter thuis kunnen blijven. Zeker als het Brabanders betreft. Indien dit tot een tekort aan vrijwilligers leidt om de wedstrijd mogelijk te maken, is afgelasting van het evenement een optie. Dit dient dan wel actief gecommuniceerd te worden.
– deelnemers aan de wedstrijden met verkoudheid, hoest dan wel koorts zich het beste kunnen afmelden, zeker als het Brabanders betreft.
– oog te hebben voor eventuele late afmeldingen, gelet op het nieuwe RIVM-advies.