Op 10 december 2022 om 10u00 wordt de najaarsvergadering van de Bondsraad gehouden. Traditioneel wordt in de najaarsvergadering het jaarplan en de begroting voor het volgende jaar – dit keer dus die van 2023 – vastgesteld. Ook zal nadrukkelijk het thema ‘Stimulering van de handboogsport’ op de agenda staan. Na de Covidpandemie en in de crisissen van nu is het belangrijk om met elkaar te zorgen dat zo veel mogelijk mensen met plezier kunnen schieten. Dat vraagt dat we er samen de schouders onder zetten.

De agenda en de stukken voor de vergadering zijnĀ hier te vinden. Alle documenten van eerdere vergaderingen van de Bondsraad zijn te vinden op deze website bij het deel https://www.handboogsport.nl/de-nhb/ onder het kopje ‘publicaties’.

Openbaar
Vergaderingen van de Bondsraad zijn openbaar. Naast de leden van de bondsraad en het bondsbestuur zijn alle NHB-leden dus van harte welkom om de vergadering bij te wonen.