Waar ben je naar op zoek?

Sluit zoekvenster

Wij vinden het belangrijk dat alle sporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis. Daarom moedigen we handboogverenigingen aan om aan de slag te gaan met de 4 v’s voor veiligheid. Deze 4 v’s bieden een stevig fundament voor verenigingen rondom sociale veiligheid. Als je hieraan voldoet, ben je als vereniging goed op weg!

De 4 v’s voor veiligheid

  1. Verenigingsbrede gedragscode
  2. Vertrouwenscontactpersoon op de club
  3. Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
  4. Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Verenigingsbrede gedragscode
Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom sociaal veilig gedrag – van de regels langs de lijn tot het gebruik van social media. Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten waar de club voor staat, is het belangrijk om deze gedragscodes helder en goed te communiceren.

De gedragscode is altijd gebaseerd op de gedragscode van KHSN en NOC*NSF. Deze kun je dan ook altijd raadplegen wanneer je aan de slag gaat met het opstellen van de code.

Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een neutraal aanspreekpunt op de vereniging en kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst door – mocht dat nodig zijn. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de vereniging bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode.
Net zoals bij het vinden van vrijwilligers in andere posities, kan het vinden van een goede vertrouwenscontactpersoon veel geduld kosten. NOC*NSF heeft hier een aantal tips voor opgesteld. Lees deze hier.

Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers|
Sportverenigingen kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor hun vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als vereniging gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de vereniging.

Vakkundig geschoolde trainer-coaches
Trainer-coaches kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is daarom belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) niet alleen oog hebben voor tactiek en techniek, maar ook voor pedagogiek en integriteit. Dat kan via een scholing. Als club kan je ervoor zorgen dat trainer-coaches de scholing Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare scholing (voor meer ervaren trainer-coaches) volgen. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

Aan de slag!
Verenigingen die aan de slag willen gaan met het onderwerp en de 4 v’s kunnen dit doen via het High5! Stappenplan. Dit stappenplan van NOC*NSF helpt sportverenigingen op weg met het onderwerp en het bespreekbaar maken van een sociaal veilige sportomgeving. Ook biedt NOC*NSF ondersteuning door middel van de expertpoule. Meer informatie hierover vind je hier.

Meer weten?
Wil je meer weten over een veilig handboogsportklimaat? Op https://www.handboogsport.nl/grensoverschrijdend-gedrag/ hebben wij al langere tijd alle informatie bij elkaar gezet. Dit deel van de website is ook recentelijk weer geactualiseerd.

Richt je pijlen op de laatste nieuwtjes! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis geen enkel schot.