De NHB zal de komende periode intensief blijven communiceren naar haar verenigingen en leden over de mogelijkheden om de handboogsport weer op te pakken en de kansen die er liggen om financiële tegemoetkoming te krijgen als gevolg van de coronacrisis. Dat zijn twee acties die volgen op de uitkomsten van de enquêtes die door de NHB zelf en het Mulier Instituut in respectievelijk mei en april zijn uitgezet onder de NHB-verenigingen. Maar liefst 106 reacties kwamen er op de NHB-enquête, terwijl 68 verenigingen het Mulier Onderzoek hebben ingevuld.


De belangrijkste conclusies van de onderzoeken zijn:

 1. Meer dan de helft van de verenigingen beschikt niet over een geschikte buitenaccommodatie.
 2. Het aantal beschikbare vrijwilligers is een beperkende factor voor een deel van de verenigingen om op te starten.
 3. Het aantal leden dient het komende half jaar goed in de gaten te worden gehouden. Het gaat zowel om het behoud als werven van leden.
 4. De helft van de verenigingen wil zo snel mogelijk aan de slag met beginnerscursussen en clinics.
 5. Voor bestaande leden willen veel verenigingen acties ondernemen, zodra mogelijk.
 6. Voor een derde van de verenigingen is het problematisch als er tot 1 september niet mag worden geschoten.
 7. Slechts 10% van de verenigingen heeft tot nu toe gebruik kunnen maken van een overheidsregeling. 
 8. Geen evenementen en wedstrijden en geen barinkomsten zijn de belangrijkste redenen van financiële problemen.
 9. Bijna de helft van de verenigingen heeft geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 10. Het overgrote merendeel is tevreden over de communicatie door de NHB.

Deze conclusies leiden tot in ieder geval de volgende acties

 1. Blijven lobbyen voor zo snel mogelijke openstelling van binnenaccommodaties voor iedereen. Verantwoord en wel, ook voor competities en wedstrijden.
 2. Blijven lobbyen voor het opstarten van evenementen zonder of met een beperkt aantal toeschouwers.
 3. Actief lobbyen voor een besteding van 20 miljoen euro voor de kwetsbare handboogverenigingen.
 4. Een aantrekkelijk aanbod voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen doen.
 5. Blijven communiceren, met name over de informatie rond financiën en accommodaties.
 6. Persoonlijk contact opnemen met de verenigingen die die wens hebben uitgesproken.
 7. Inzichten geven voor beginnerscursussen en clinics op basis van goede voorbeelden van verenigingen.
 8. Goede voorbeelden en hulp bieden voor ledenbehoud en -werving.

 

De uitgebreide analyse van de resultaten vindt u hier in de uitgebreide NHB special over de enquêtes.